2020.02.25 - imieniny: Wiktora, Cezarego, Zygfryda

Burmistrz odpowiada na pytania

Witamy Państwa,
przedstawiam odpowiedzi na nadesłane pytania:

Liczba wszystkich pytań: 126


Pytanie:

Psi pakiet w parku- świetny pomysł. Ale czy taka rzecz nie przydałaby się też w innych miejscach? Osiedle Madalińskiego czeka na taki psi pakiet bo zaraz utopi się w psim g**nie. Da radę postawić cos takiego chociażby przy śmietnikach? Może wtedy ludzie poczuliby się w obowiązku sprzątania po swoim zwierzęciu...

pytanie zadał(a): Lola
2019-01-12 23:14:08

Odpowiedź:

Witam. Stopniowo będziemy umieszczać "Psie pakiety" także w innych częściach miasta. Pozdrawiam.


Pytanie:

Panie Burmistrzu - EKO-SIÓDEMKA podniosła ceny o ok. 23% biorąc pod uwagę zmniejszoną częstotliwość odbioru śmieci. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie dostarczono pojemników na popiół - podobno główny powód zmian harmonogramu? Styczeń to przecież szczyt sezonu grzewczego i te pojemniki powinny być dostarczone jeszcze w ubiegłym roku? Co robimy jako Gmina w tej sprawie- mamy przecież tam swoich przedstawicieli.

pytanie zadał(a): mieszkaniec
2019-01-06 10:44:04

Odpowiedź:

Witam. Zadajemy te same pytania w Eko-siódemce. Po uzyskaniu odpowiedzi przekażemy mieszkańcom. Pozdrawiam.


Pytanie:

Witam, dlaczego od stycznia odpady zmieszane będą wywożone co dwa tygodnie, a głównie chodzi o miesiąc styczeń, w którym jeszcze nie będzie wywożony popiół. co mamy zrobić z pełnymi kubłami po pierwszym tygodniu? Czy w miesiącach, w których popiół nie będzie wywożony cena będzie niższa? Jeśli mowa o ochronie środowiska to proszę zainwestować w kosze na śmieci w mieście! Czekam na odpowiedź.

pytanie zadał(a): Macho
2019-01-02 21:02:01

Odpowiedź:

Witam. O odpowiedź na pytanie poprosiłem przedsiębiorstwo EKO SIÓDEMKA, któremu Gmina Zduny jakiś czas temu przekazała gospodarowanie odpadami. Poniżej odpowiedź. Dzień dobry, w nawiązaniu do przesłanego pytania, informujemy, iż: 1) od stycznia 2019 r. po przeprowadzeniu analizy funkcjonującego od lipca 2013r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzono zmiany w obowiązujących dotychczas zasadach, m.in. - nastąpi wydzielenie frakcji popiołów i żużli ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. W tym celu właściciele nieruchomości na których powstają odpady w postaci popiołów i żużli i którzy wyrazili wolę posiadania takiego pojemnika, otrzymają nieodpłatnie jeden pojemnik 120 l przeznaczony do gromadzenia tej frakcji odpadów. Dodatkowo właściciel nieruchomości może doposażyć na swój koszt nieruchomość w drugi pojemnik. Odpady te zbierane będą w okresie od października do kwietnia. - zmieniono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, zmiana ta dotyczy nieruchomości jednorodzinnych na terenach miast, gdzie dotychczas odpady komunalne zmieszane odbierane były co tydzień, natomiast od 1 stycznia 2019r. będą odbierane co dwa tygodnie. Otrzymywaliśmy sygnały od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, że wywóz odpadów komunalnych zmieszanych z ich nieruchomości co tydzień, to za często i nie są w stanie zapełnić pojemnika, w rezultacie nie wystawiają go wcale lub pojemnik jest wypełniony tylko częściowo. Natomiast firma wywozowa musi za każdym razem przejechać ustaloną w rocznym harmonogramie „trasówkę”, nawet gdyby nikt nie wystawił na danej ulicy pojemnika. Ponad 93% właścicieli nieruchomości z terenu gmin członkowskich Związku, zadeklarowało prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów, co oznacza, że ze strumienia odpadów komunalnych wydzielane są m.in.: metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, odpady biodegradowalne: w tym trawa i liście, a od 2019 roku wydzielane będą także odpady w postaci popiołów i żużli. Dodatkowo cotygodniowy odbiór odpadów powodował, że właściciele nieruchomości gorzej segregowali odpady, niż ma to miejsce w przypadku nieruchomości, w których odbiór jest co dwa tygodnie (tam gdzie odbiór jest co dwa tygodnie właściciele baczniej zwracali uwagę na frakcję odpadów, które wrzucają do pojemnika na odpady komunalne zmieszane). W związku z powyższym, przy tak dużym stopniu segregacji zadeklarowanym przez właścicieli nieruchomości, po wydzieleniu wszystkich ww. frakcji, pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych winien bezproblemowo wystarczyć na odbiór co dwa tygodnie. 2) zmiany te wynikają również z kosztów składających się na gospodarkę odpadami. Należy podkreślić, iż odpady, które znajdują się w pojemnikach tzw. zmieszane są jednymi z najdroższych. Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (która jest pierwszą od momentu funkcjonowania „nowego” systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. od lipca 2013 r.) wynikła z przyczyn od Związku niezależnych i związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Od dnia 01 czerwca 2018 r. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp., zmienił wysokość opłat za zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z kwoty 224,78 zł (netto) na 298,67 zł (netto) za każdą przyjętą tonę odpadów. W myśl obowiązujących przepisów system gospodarowania odpadami komunalnymi winien być „samofinansujący” tj. wysokość opłaty, którą uiszczają mieszkańcy, musi wystarczyć na finansowe pokrycie funkcjonowania całego systemu - takie uwarunkowania obligują Związek do dostosowania wysokości opłat pobieranych od mieszkańców do ponoszonych wydatków na odbiór zagospodarowanie odpadów. Wobec powyższego, każda ewentualna zmiana opłaty będzie wynikać z tego, iż opłaty będą niewystarczające na pokrycie systemu. Część mieszkańców błędnie wskazuje, iż zmiana stawek wynika ze zmiany firmy odbierającej odpady, bądź z tego, że wzrosły jej koszty. Z opłaty, którą uiszczają mieszkańcy Związek rozlicza się podmiotami odbierającymi odpady z 2 kosztów: odbioru odpadów oraz zagospodarowania odpadów (w przypadku odpadów zmieszanych oraz zielonych). Koszty odbioru odpadów są stałe przez cały okres trwania umowy, i są to wydatki, które firma odbierająca odpady ponosi za bezpośredni odbiór odpadów od mieszkańców oraz dostarczenie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK). Koszty zagospodarowania odpadów są zmienne – instalację muszą dostosowywać cenniki w taki sposób, aby ponoszone nakłady wystarczyły na obsługę całej instalacji. O zwiększeniu kosztów zagospodarowania odpadów wszyscy przekonaliśmy się w roku 2018, kiedy to po 5 latach zostały zmienione stawki opłat. Celem jak najdłuższego utrzymania obecnych stawek, Związek postanowił o wydzieleniu nowej frakcji, o której mowa na wstępie tj. popiołu i żużlu. Ma to na celu zmniejszenie masy odpadów zmieszanych dostarczanych do RIPOK. Dla przykładu 1 tona odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych trafiających do RIPOK oscyluje w granicy 420 zł netto (do 31.12.2018 r.), natomiast 1 tona tworzyw, szkła czy papieru oscyluje w granicach 130-150 zł netto. Łączna ilość odpadów zmieszanych z terenu Związku waha się w granicach 15 000 ton rocznie – każda zmiana stawek za zagospodarowanie odpadów przez RIPOK może wiązać się z wyższymi kosztami systemu. 3) System gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązuje od roku 2013, jest bardzo złożony i podlega ciągłym zmianom. Brak stabilności, zmienność oraz złożoność prawa odbija się na wszystkich – na mieszkańcach, podmiotach odbierających odpady, gminach/Związkach Międzygminnych oraz na stawkach opłat, które jako mieszkańcy płacimy. Mieszkańcy są głównymi elementami tego systemu oraz jego podstawową częścią – to oni są pierwotnymi wytwórcami odpadów i od tego jak posegregują odpady będzie zależeć jak kosztowny będzie to system – im więcej odpadów zmieszanych lub im wyższa ich cena na instalacji tym koszty będą większe. Kwestie te można porównać do kosztów zakupów w markecie – im więcej mieszkaniec kupi droższych produktów tym większy rachunek do zapłaty przy kasie. 4) W przypadku miesięcy, w których odpady popiołu i żużlu nie będą odbierane stawka opłaty nie ulegnie zmianie – tak jak wskazano powyżej jest tak skalkulowana aby obecnie uiszczana opłata starczyła na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Pytanie:

Czy jest możliwość namalowania przejść dla pieszych m.in. przy skrzyżowaniu ul. Łacnowej i Polnej? Pani z odblaskiem stoi tam tylko w dni szkolne i rano. A pasy przydałyby się cały czas...

pytanie zadał(a): Lola
2018-12-28 19:14:54

Odpowiedź:

Witam. Obecnie opracowywany jest projekt na zmianę oznakowania wspomnianego skrzyżowania. Pasy zostaną wymalowane prawdopodobnie na wiosnę. Pozdrawiam.


Pytanie:

Witam,panie burmistrzu mam pytanie co zrobić z gruzem, starymi płytami kartonowo-gipsowymi, glazurą łazienkową i płytkami ceramicznymi? Jak pozbyć się starych cegieł, elementów pieca kaflowego itp. Wiele miast i gmin, walcząc z plagą dzikich wysypisk śmieci, organizuje punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można tam – za darmo – przywieźć odpady poremontowe i „zrzucić je" w odpowiednie miejsce. Zatem moje pytanie brzmi czy w Zdunach czy okolicy jest miejsce bądź będzie miejsce na tego typu rzeczy?które miasto by choć raz w roku mogło przerobić np na kruszywo. Pozdrawiam

pytanie zadał(a): Mieszkaniec
2018-12-13 18:09:17

Odpowiedź:

Witam. Tego rodzaju materiały odbieramy w Zdunach przy oczyszczalni ścieków. Przyjmujemy materiały, które nadają się na przerobienie na kruszywo drogowe. Nie przyjmiemy płyt kartonowo-gipsowych. Proszę szczegóły omówić podczas zgłoszenia chęci wywiezienia materiału poremontowego. Proszę w związku z tym skontaktować się z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 63- 760 Zduny telefon: 62 72 15 784 poczta elektroniczna: biuro@pwik.zduny.pl Pozdrawiam.


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE