2022.8.18 - imieniny: Ilony, Bronisława, Heleny


UWAGA ! UPAŁ /2 !

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2  od 12:00 dnia 16.08.2022 r. do 20:00 dnia 19.08.2022r., temperatura maks.29-33 st., temp. min. 16-22st.


Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Raport ze spotkań z mieszkańcami dot. budowy obwodnicy

2022-06-29

na zdjęciu logo GDDKiA

W nawiązaniu do przeprowadzonych spotkań informacyjnych z mieszkańcami w sprawie budowy obwodnicy m. Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, które odbyły się zdalnie w dniach 9.02.2022 r., 10.02.2022 r., 16.02.2022 r. oraz w dniu 28.04.2022 r. w Domu Ludowym w Lutogniewie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu przekazuje w załączeniu raport z w/w spotkań celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy.

W ramach konsultacji społecznych dla budowy obwodnicy m. Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 dokonano badania ankietowego dotyczącego preferencji społeczeństwa w zakresie wskazania wariantu preferowanego przez społeczność lokalną. Wyniki głosowania ankietowego zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej w kryterium społecznym. Analiza ta, uszereguje procedowane warianty drogi krajowej nr 15 na omawianym odcinku z uwzględnieniem kryteriów technicznych, społecznych, środowiskowych, ekonomicznych oraz związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W zakresie budowy nowego przebiegu DK36 w rejonie m. Lutogniew GDDKiA informuje, iż w związku z brakiem ujęcia tej inwestycji w rządowych programach tj. Programie Budowy Dróg Krajowych oraz Programie Budowy 100 Obwodnic oraz z uwagi na liczne głosy społeczeństwa, wyrażone zarówno w ankietach do niniejszego Raportu, a także w licznych petycjach kierowanych do GDDKiA, zawiesza dalsze prace studialne/projektowe dla DK36 w rejonie m. Lutogniew w ramach zadania budowa obwodnicy miejscowości Krotoszyn, Zduny i Cieszków w ciągu DK15.

Dodatkowo, GDDKiA O/PO wraz z Wykonawcą opracowań projektowych, poddał wnikliwej analizie wszystkie wnioski zawarte w ankietach. Każdy postulat i wniosek społeczny został rozpatrzony pod kątem możliwości uwzględnienia w opracowaniach. Raport ze spotkań informacyjnych stanowi zbiorczą odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na wszystkie zgłoszone postulaty mieszkańców, co oznacza, że GDDKiA O/PO nie udziela indywidualnych odpowiedzi na poszczególne ankiety.

Pismo przewodnie ws. raportu z konsultacji społecznych GDDKiA

Raport z konsultacji społecznych

Wyniki konsulacji

Opis techniczny 

 

Opracowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE