2022.8.18 - imieniny: Ilony, Bronisława, Heleny


UWAGA ! UPAŁ /2 !

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2  od 12:00 dnia 16.08.2022 r. do 20:00 dnia 19.08.2022r., temperatura maks.29-33 st., temp. min. 16-22st.


Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Informacja o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Zdunach

2022-06-15

na zdjęciu działka przeznaczona do sprzedaży

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Zdun ogłasza,  że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka 2171/3 o powierzchni 4,4985 ha, położonej w Zdunach, dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę nr KZ1R/00039021/9

- cena wywoławcza: 2.924.025,00 zł  +  23 % podatek VAT od zaoferowanej ceny

- wadium 200.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia: 24 sierpnia 2022 roku o godz. 1000 – sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Zdunach, ul. Rynek 2.

Dział III i IV księgi wieczystej KZ1R/00039021/9 jest wolny od obciążeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19 sierpnia 2022 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach - Bank Spółdzielczy w Krotoszynie nr konta 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto.

Dodatkowych informacji udziela: Urząd Miejski, ul. Rynek 2 w godzinach urzędowania nr tel. 62 7215001 wew. 23.

Pełną treść ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach, na  stronie internetowej www.zduny.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://zduny.bip.net.pl. Wyciąg z ogłoszenia został opublikowany na stronie dziennika www.monitorurzedowy.pl

 

mapka poglądowa

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE