2020.04.10 - imieniny: Michała, Makarego, Małgorzaty, Ezechiela

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

2019-09-25

herb Zdun

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                      Zduny, 25 września 2019 r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały Nr XLIX/345/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, sportu i zdrowego stylu życia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin”

pod nazwą:

Organizacja wyjazdu integracyjno-rekreacyjnego ,,Integracja bez barier” do Nenufar Club Piracki Park Rozrywki w Kościanie

 

Ofertę złożyło Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy w Zdunach.

Umowę podpisano 25 września 2019 r.

Wartość udzielonej dotacji – 1500,00 zł, słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100.

 

                                                                                                                                 Burmistrz Zdun

                                                                                                                           /-/  mgr Tomasz Chudy

plik do pobrania załączony do artykułu

format: jpg, wielkość: 189.81 [ KB ]

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE