2019.09.15 - imieniny: Albina, Nikodema, Lility, Melity

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

2019-06-05

herb Gminy Zduny

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                     Zduny, 05 czerwca 2019 r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XLIX/345/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

pod nazwą:

II Turniej Piłki Nożnej „Gramy Razem”

 

Ofertę złożyła Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Iskierka Nadziei” w Zdunach. .

Umowę podpisano 05 czerwca 2019 r.

Wartość udzielonej dotacji – 2000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100.

 

                                                                                                                                     Burmistrz Zdun

                                                                                                                                /-/  mgr Tomasz Chudy

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE