2020.9.28 - imieniny: Luby, Wacława, Heliodora, Marka

Na terenie gminy Zduny działają następujące podmioty i instytucje zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, problemów przemocy oraz uzależnień wśród mieszkańców gminy Zduny:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

- Punkt konsultacyjno-informacyjny  dla osób współuzależnionych i ich rodzin, ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny

- Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem alkoholowym
i członków ich rodzin,
ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny

- Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie, ul. Zdunowska 38a, 63-700 Krotoszyn

 

Problemami uzależnień i innymi zagrożeniami społecznymi zajmują się także inne instytucje mające swoją siedzibę poza granicami gminy Zduny, ale które swym zasięgiem i jurysdykcją obejmują także sprawy mieszkańców gminy Zduny i są to:

- Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie, ul. Park Wojska Polskiego 2, 63-700 Krotoszyn

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

 

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Zdunach, prowadzący działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemu uzależnień. Dyżur w Punkcie pełni terapeuta z Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Grzebielinie i psycholog. Działają dwie grupy AA – jedna w Zdunach, druga w Baszkowie:

  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób współuzależnionych i ich rodzin czynny jest w każdą środę od 15.45 do 16.45 (ul. Strzelecka 10). Prowadzący: Piotr Pudłowski - instruktor psychoterapii uzależnień
  • Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin czynny jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 17.00 do 19.00 (ul. Strzelecka 10). Prowadząca: Jolanta Bryjak - psycholog

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE