2020.6.21 - imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfiny, Marty

UWAGA ! UPAŁI BURZE !

IMGW ostrzega, iż do godz. 19:00 dnia 21.06.2021 r. prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.
Do godz. 02:00 dnia 22.06.2021 prognozowane są również burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Możliwy grad.
O negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.


KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Zdunach Sp. z o.o.

Zawiadamia , że w okresie
od  09.06.2021 r.  do 15.07.2021r.
w dni robocze
będą następowały przerwy w dostawie wody
do miejscowości  
Baszków, Trzaski, Dziewiąte

w godzinach 1100 -1300
Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej
(przepięciami przyłączy w miejscowości Baszków).
W związku z powyższym prosimy  Mieszkańców
o zabezpieczenie potrzebnej ilości wody na czas trwania prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informator

Cennik wynajmu sali Centrum Animacji Społecznej w Zdunach

Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Zdun z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń Centrum Animacji Społecznej w Zdunach
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póz. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 236), §1 pkt 1 uchwały nr XXXIX/285/14 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz §2 pkt 2 uchwały nr XXXIX/ 284/14 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzam co następuje:

 1. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wraz z zapleczem w budynku Centrum Animacji Społecznej w Zdunach na organizację imprez tj. wesela, zabawy karnawałowe do 80 osób:
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza miasta – 750,00 zł brutto.
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu miasta – 500,00 zł brutto.
 2. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wraz z zapleczem w budynku Centrum Animacji Społecznej w Zdunach na organizację imprez tj. wesela, zabawy karnawałowe powyżej 80 osób:
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza miasta – 900,00 zł brutto.
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu miasta – 650,00 zł brutto.
 3. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wraz z zapleczem w budynku Centrum Animacji Społecznej w Zdunach na organizację pozostałych imprez:
  1. Dla osób prawnych i fizycznych spoza miasta – 300,00 zł brutto.
  2. Dla osób prawnych i fizycznych z terenu miasta – 200,00 zł brutto.
 4. Ustala się następującą stawkę za wynajem dużej sali wraz z zapleczem w budynku Centrum Animacji Społecznej w Zdunach na organizację uroczystości pogrzebowych - 150,00 zł brutto.
 5. Ustala się cenę wynajmu jednorazowego:
  • Pokazy, szkolenia itp. – 50,00 zł/h brutto.
  • Działalność kulturalna oraz usługowa z udziałem dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Zduny, których czas nie przekracza 5h – 30,00 zł/h brutto.
 6. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wraz z zapleczem w budynku Centrum Animacji Społecznej w Zdunach na organizację zabawy sylwestrowej:
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza miasta – 1000,00 zł brutto.
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu miasta – 700,00 zł brutto.
 7. Powyższe ceny obejmuje również refundację poniesionych wydatków za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację i śmieci.
 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Cennik wynajmu sali wiejskiej w Perzycach

Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Zdun z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w Perzycach oraz wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Perzycach
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póz. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 236), §1 pkt 1 uchwały nr XXXIX/285/14 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz §2 pkt 2 uchwały nr XXXIX/ 284/14 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzam co następuje:

 1. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Perzycach (dotyczy wynajmu powyżej 50 osób na organizację imprez tj. wesela, zabawy karnawałowe):
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza sołectwa – 731,71 zł + obowiązująca stawka VAT
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu sołectwa – 569,11 zł + obowiązująca stawka VAT
 2. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Perzycach (dotyczy wynajmu poniżej 50 osób):
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza sołectwa – 406,50 zł + obowiązująca stawka VAT
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu sołectwa – 325,20 zł + obowiązująca stawka VAT
 3. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Perzycach (dotyczy wynajmu powyżej 50 osób na organizację komunii):
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza sołectwa – 487,80 zł + obowiązująca stawka VAT
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu sołectwa – 406,50 zł + obowiązująca stawka VAT
 4. Ustala się następujące stawki za wynajem małej sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Perzycach:
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza sołectwa – 219,51 zł + obowiązująca stawka VAT
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu sołectwa – 178,86 zł + obowiązująca stawka VAT
 5. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Perzycach na organizację uroczystości pogrzebowych - 130,08 zł + obowiązująca stawka VAT.
 6. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Perzycach na organizację imprez organizowanych przez mieszkańców oraz podmioty z terenu gminy i miasta Zduny, realizujących zadania własne gminy bądź je wspierające - 227,64 zł + obowiązująca stawka VAT.
 7. Powyższe ceny obejmuje również refundację poniesionych wydatków za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację.
 8. Wynajmujący zobowiązuje się do zagospodarowania powstałych odpadów komunalnych we własnym zakresie.

Cennik wynajmu sali wiejskiej w Konarzewie

Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Zdun z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w Konarzewie oraz wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Konarzewie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póz. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 236), §1 pkt 1 uchwały nr XXXIX/285/14 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz §2 pkt 2 uchwały nr XXXIX/ 284/14 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzam co następuje:

 1. Ustala się następujące stawki za wynajem sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Konarzewie:
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza sołectwa – 325,20 zł + obowiązująca stawka VAT
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu sołectwa – 243,90zł + obowiązująca stawka VAT
 2. Ustala się, że zwroty za zużytą energię elektryczną i gaz podlegać będą zapłacie przez wynajmujących na zasadach refundacji poniesionych wydatków.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się do zagospodarowania powstałych odpadów komunalnych we własnym zakresie.

Cennik wynajmu sali wiejskiej w Bestwinie

Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Zdun z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w Bestwinie oraz wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Bestwinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póz. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 236), §1 pkt 1 uchwały nr XXXIX/285/14 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz §2 pkt 2 uchwały nr XXXIX/ 284/14 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzam co następuje:

 1. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bestwinie na organizację imprez tj. wesela, zabawy karnawałowe – 447,16 zł + obowiązująca stawka VAT.
 2. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bestwinie na organizację uroczystości pogrzebowych, komunijnych itp. – 162,60 zł + obowiązująca stawka VAT.
 3. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bestwinie na organizację uroczystości urodzinowych np. osiemnastki – 243,90 zł + obowiązująca stawka VAT.
 4. Ustala się następujące stawki za wynajem małej sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bestwinie - 121,95 zł + obowiązująca stawka VAT.
 5. Powyższe ceny obejmuje również refundację poniesionych wydatków za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację.
 6. Wynajmujący zobowiązuje się do zagospodarowania powstałych odpadów komunalnych we własnym zakresie.


 
Cennik wynajmu sali wiejskiej w Baszkowie 

Zarządzenie nr 134/2019 Burmistrza Zdun z dnia 5 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w Baszkowie oraz wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Baszkowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 89 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), § 1 pkt 1 uchwały nr XXXIX/285/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz § 2 pkt 2 uchwały nr XXXIX/284/2014 Rady Miejskiej w  Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 4585) zarządzam co następuje:
1. Ustala się następujące stawki za wynajem sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Baszkowie:

 • dla osób prawych i fizycznych – 160,00 zł + obowiązująca stawka VAT

2. 1.Stawki za wynajem, o których mowa w § 1 obejmują również refundację poniesionych wydatków za zużytą energię elektryczną, wodę i kanalizację
    2. Najemca sali zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych odpadów komunalnych we własnym zakresie.
3.Warunki korzystania ze świetlicy wiejskiej w Baszkowie określa regulamin stanowiący załącznik   do zarządzenia.
4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Cennik wynajmu sali wiejskiej w Rudzie  

Zarządzenie nr 132/2019 Burmistrza Zdun z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w Rudzie oraz wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Rudzie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 89 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), § 1 pkt 1 uchwały nr XXXIX/285/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz § 2 pkt 2 uchwały nr XXXIX/284/2014 Rady Miejskiej w  Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 4585) zarządzam co następuje:
1. Ustala się następujące stawki za wynajem sali wiejskiej wraz z zapleczem w budynku Świetlicy Wiejskiej w Rudzie:

 • dla osób prawych i fizycznych spoza sołectwa – 200,00 zł + obowiązująca stawka VAT,
 • dla osób prawnych i fuzycznych z terenu sołectwa - 120,00 zł + obowiązująca stawka VAT,
 • na organizację imprez organizowanych przez mieszkańców oraz podmioty z terenu Gminy Zduny, realizujących zadania własne gminy bądź je wspierające - 50,00 zł + obowiązująca stawka VAT. 

2. 1.Stawki za wynajem, o których mowa w § 1 obejmują również refundację poniesionych wydatków za zużytą energię elektryczną, wodę i kanalizację
    2. Najemca sali zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych odpadów komunalnych we własnym zakresie.
3.Warunki korzystania ze świetlicy wiejskiej w Rudzie określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.
4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE