2020.9.28 - imieniny: Luby, Wacława, Heliodora, Marka

Związek Międzygminny Eko-Siódemka, informuje: zgodnie ze zmianami wynikającymi ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 1 lutego 2015 r. - KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE PODLEGA ZAOKRĄGLENIU.


Informujemy także, że w roku 2015 nie będą rozprowadzane książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Osoby zainteresowane uzyskaniem gotowych blankietów wpłat za odpady, mogą zgłosić zapotrzebowanie w biurze Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie oraz w biurach terenowych w Cieszkowie, Kobylinie, Sulmierzycach i Zdunach.

PRZED ZMIANĄ

MIESIĄC OPŁATY

STAWKA ZA OSOBĘ NA MIESIĄC (SEGREGACJA)

ILOŚĆ OSÓB

DO ZAPŁATY

 • STYCZEŃ
  (1 RATA PŁATNA DO 10.02.2015)

10,50 ZŁ

1

11,00 ZŁ

3

32,00 ZŁ

5

53,00ZŁ

PO ZMIANIE

 • LUTY
  (2 RATA PŁATNA DO 10.03.2015 R.)

10,50 ZŁ

1

10,50 ZŁ

3

31,50 ZŁ

5

52,50ZŁ

 • MARZEC
  (3 RATA PŁATNA DO 10.04.2015 R.)

1

10,50 ZŁ

3

31,50 ZŁ

5

52,50ZŁ

 • KWIECIEŃ
  (4 RATA PŁATNA DO 11.05.2015 R.)

1

10,50 ZŁ

3

31,50 ZŁ

5

52,50ZŁ

 • KOLEJNE RATY

1

10,50 ZŁ

3

31,50 ZŁ

5

52,50ZŁ

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. opłata za wpłaty gotówkowe za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonywane w oddziałach oraz agencjach banku PKO BP S.A. wynosi 0,80 zł.


Uprzejmie przypominamy, że wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca. Opłatę wnosimy za miesiąc poprzedni. Wysokość opłaty oraz indywidualny numer konta, na które należy uiszczać opłaty widnieje na potwierdzeniu złożenia deklaracji. Na podstawie w/w potwierdzenia należy dokonywać wpłat za kolejne miesiące.
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć:
a) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
b) w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub od zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Deklarację można pobrać osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie lub w biurze terenowym związku (Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, pokój 213) oraz ze strony internetowej http://eko7.krotoszyn.pl/index.php/deklaracje."

Informujemy również, że rodzinom wielodzietnym przysługuje obniżona opłata na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. W celu uzyskania obniżonej opłaty należy złożyć oświadczenie, które dostępne jest na stronie www.eko7.krotoszyn.pl w zakładce Deklaracje/Oświadczenia bądź pobrać je osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA lub w biurze terenowym związku (Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, pokój 213).

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE