2023.06.4 - imieniny: Karola, Kwiryny, Gościmiła, Franciszka, Dacjusza

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

Do kogo się zwrócić?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Beata Jezierska-Durak

Pokój nr 109, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 20, e-mail: usc@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów; sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń; przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński; wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego; przyjmowanie zgłoszeń i wymeldowani pobytu stałego i czasowego; prowadzenie rejestru stałych mieszkańców.

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Dowód osobisty albo paszport.
  • Wypełniony formularz;


W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika : 
  • Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;
  • Dowód osobisty albo paszport;


Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).


Opłaty:
 Zwolniony od opłaty skarbowej.

Termin realizacji:
Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn Dz. U. z 2015 r. Poz. 388.  ze. zm.)


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:
 
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Wzór wniosku : Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

format: *.pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE