2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Do kogo się zwrócić?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Beata Jezierska-Durak

Pokój nr 109, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 20, e-mail: usc@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów; sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń; przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński; wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego; przyjmowanie zgłoszeń i wymeldowani pobytu stałego i czasowego; prowadzenie rejestru stałych mieszkańców.

Wymagane dokumenty:

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Jeżeli wnioskodawca posiada:
  • odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.


Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.
Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Opłaty:
 
Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.
Opłatę wOpłatę skarbową można dokonać:
  • w Kasie Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Kasy (poniedziałek ,wtorek, czwartek, piątek – od 8.00 do 14.00, środa od 9:00 do 15.00 lub na rachunek bankowy: BS Krotoszyn 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001


na rachunek bankowy: PKO BP SA o/Zduny nr 61 1020 2267 0000 4402 0004 2184nosi się dopiero po złożeniu wniosku

Termin załatwienia sprawy:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Zdunami, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego lub jeśli urząd przechowujący akt pracuje na podstawie art. 145 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.
Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788),- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)




Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje w USC na pierwszym piętrze.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE