2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDUNY

Do kogo się zwrócić?

Podinspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej Ewelina Robak w zastępstwie Pani Magdalena Grobelna

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: magdalena.grobelna@zduny.pl;  ewelina.robak@zduny.pl

Zakres obowiązków: sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie zaświadczeń do Kancelarii Notarialnej o położeniu działek; gospodarka zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Urzędu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek strony.
  2. Kserokopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną działką


      Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu
      dostępnego wzoru.
Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia  - 17.00 zł /opłata przy składaniu wniosku/
Opłata skarbowa uiszczania w kasie  tut. Urzędu lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001

Termin załatwienia sprawy:
Tryb ustawowy przewiduje wydanie zaświadczenia w terminie do 7 dni
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks Postępowania Administracyjneg0o /Dz.U. z 2016r. , poz.23, ./
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o ,opłacie skarbowej /Dz.U. z 2015r. poz, 783 z późń.zm./
Uchwała nr 21/98 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 1998  roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduny, w rejonie ulic: Sulmierzyckiej, Witosa, Ostrowskiej, Masłowskiego, Towarowej, 2 Maja, Sieniutowej,
opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kaliskiego nr 12 poz. 202 z 24.03.1999 roku
Uchwała nr 23/98 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny we wsi Konarzew, Perzyce, Chachania, Baszków,  opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kaliskiego Nr 12
poz. 203 z 24.03.1999 roku
Uchwała nr 22/98  Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 1998 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, wsi Konarzew, opublikowana w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 12 poz. 202 z dnia 24 marca 1999 roku
Uchwała nr XXXV/242/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny, w obrębie wsi Bestwin, opublikowana w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 82 poz. 2106 z 12.06.2002 roku
Uchwała nr XXXV/241/2002 Rady miejskiej MW Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, w obrębie wsi Baszków, opublikowania w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego nr 82 poz. 2105 z 12.06.2002 roku
Uchwała nr  XXXV/243/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny w obrębie wsi Konarzew, opublikowana w Dz. Urz. Województwa Wielkpolskiego nr 82 poz. 2107 z 12.06.2002 roku
Uchwała nr XXXV/245/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrennego Gminy Zduny, w obrębie wsi Chachalnia, opublikowana w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 82 poz. 2109 z 12.06.2002 roku
Informacje dodatkowe:
Gmina na część terenów posiada obowiązujące ważne plany miejscowe.
Dodatkowe informacje uzyskać można w tut. Urzędzie w pokoju nr 213

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDUNY.doc

format: word

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE