2022.1.30 - imieniny: Macieja, Martyny, Dobiegniewa, Hiacynty

Nadanie numeru posesji /nieruchomości/

Do kogo się zwrócić?

Podinspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej Ewelina Robak w zastępstwie Pani Magdalena Grobelna

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: magdalena.grobelna@zduny.pl,  ewelina.robak@zduny.pl

Zakres obowiązków: sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie zaświadczeń do Kancelarii Notarialnej o położeniu działek; gospodarka zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Urzędu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek strony.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (ksero), np. akt notarialny, aktualny odpis księgi wieczystej, umowa dzierżawy lub umowa o zarządzie nad nieruchomością.
  3. Prawomocne pozwolenie na budowę (kopia).       Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu
      dostępnego wzoru.
Opłaty:
brak
Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni roboczych
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Podstawa prawna:
Rozporządzenie z dnia 28 października 2004 r. Ministra Infrastruktury w  sprawie numeracji porządkowej nieruchomości /Dz.U. z  2004 r. nr 243, poz. 2432 z późn. zm..
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
       Administracyjnego /Dz.U. z 2016r. poz. 23/
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z rozporządzeniem  z dnia 28 października 2004r. Ministra Infrastruktury  w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości /Dz.U. z  2004  r.  poz. 243 ,  poz. 2432 z późn. zm./ należy w terminie dwóch tygodni od daty nadania numeru porządkowego umieścić tabliczkę z numerem porządkowym, na której powinna być podana również nazwa ulicy.

WNIOSEK O NADANIE NUMERU POSESJI

format: word

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE