2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej – Adrian Matysiak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: adrian.matysiak@zduny.pl

Zakres obowiązków: gospodarowanie zasobami służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności; sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;; prowadzenie rejestru właścicieli psów i wydawanie pozwoleń na utrzymanie rasy psów uznanej za agresywną; przygotowywanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych gminy z udziałem środków unijnych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek wg. załączonego wzoru
W przypadku nieruchomości, do której prawo własności posiada kilka osób należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli.
 

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

format: word

pobierz plik

Zgłoszenie wycinki drzew lub krzewów - osoby fizyczne.

format: word

pobierz plik

Opłaty: brak

Termin realizacji: do 30 dni.

Składanie wniosku: Wnioski należy składać w sekretariacie w godzinach urzędowania.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.)

      2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Informacje dodatkowe:

Wnioski można składać w sekretariacie- pokój nr 111, I piętro - sekretariat.

Informacje dodatkowe:

Wnioski można składać w sekretariacie- pokój nr 111, I piętro - sekretariat.

Zezwolenie na usunięcie nie jest wymagane m. in. w przypadku:

 1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
 2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej praz platanu klonolistnego
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
 1. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 2. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - właściciel jest obowiązany jednak dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

 

Zasady zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew:

 • Właściciel nieruchomości - osoba fizyczna zamierzająca usunąć drzewo/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej praz platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • Pracownik Urzędu Miejskiego w Zdunach w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin.
 • Po dokonaniu oględzin Burmistrz Zdun w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Burmistrz Zdun nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.
 • W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 • Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo Burmistrz uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE