2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Program usuwania azbestu w powiecie krotoszyńskim

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej – Adrian Matysiak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: adrian.matysiak@zduny.pl

Zakres obowiązków: gospodarowanie zasobami służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności; sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;; prowadzenie rejestru właścicieli psów i wydawanie pozwoleń na utrzymanie rasy psów uznanej za agresywną; przygotowywanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych gminy z udziałem środków unijnych.

Uprzjmie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnej utylizacji wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Zdunach. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio siedzibie w tut. Urzędzie, Rynek 2, pok. 213.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek wg załączonego wzoru.
 

Opłaty: brak

Składanie wniosku: Wnioski należy składać w sekretariacie w godzinach urzędowania.

Realizacja: Wnioski będą realizowane przez Starostę Krotoszyńskiego po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej. Prawdopodobny termin: do końca 2017 r.

Uwagi i informacje: Gmina Zduny przystąpiła w 2016 r. do wspólnego z Powiatem Krotoszyńskim programu usuwania azbestu. W tym celu Gmina zabezpieczyła odpowiednią kwotę stanowiącą część kosztów całości przedsięwzięcia.

Pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest będzie polegała na:

- demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu lub

- usunięciu, transporcie i unieszkodliwieniu.

Właściciel powinien na własny koszt wykonać nowe pokrycie dachu.

 

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE