2023.06.4 - imieniny: Karola, Kwiryny, Gościmiła, Franciszka, Dacjusza

WNIOSEK O WPIS DO CEIDG / ZMIANĘ WPISU / ZAWIESZESZENIE / WZNOWIENIE / WYKREŚLENIE WPISU DO CEIDG

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. działalności gospodarczej i komunikacji – Tomasz Patalas

Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny

Pokój nr 216, piętro II

tel. 62 721 50 01 wew. 22. Mail: tomasz.patalas@zduny.pl

Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz CEIDG – 1 – formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach lub w  pok. 216 i stronie www.cedig.gov.pl
- dowód osobisty( lub paszport ) do wglądu
      - w przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2, 4 oraz 5 ustawy o     
      swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status  
      pobytu na terytorium RP ( lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

Opłaty:
Wolny od opłat.
Termin załatwienia sprawy:
Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku – czas na wprowadzenie przez Urząd Miejski wniosku do systemu CEIDG.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm. )Informacje dodatkowe:
Wniosek o wpis do CEIDG – 1 można także złożyć : 
- w dowolnym Urzędzie Miasta i Gminy w Polsce lub
- bezpośrednio elektronicznie do CEIDG mając podpis elektronicznyZezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w handlu detalicznym wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, a w gastronomi na okres nie krótszy niż 4 lata.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 216, II piętro.

Wniosek CEIDG

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE