2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - prowadzenia robót w pasie drogowym - umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. działalności gospodarczej i komunikacji – Tomasz Patalas

Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny

Pokój nr 216, piętro II

tel. 62 721 50 01 wew. 22. Mail: tomasz.patalas@zduny.pl

Wymagane dokumenty:
Wniosek skierowany do Burmistrza Zdun – formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach lub w  pok. 216
Załączniki do wniosku : 
.- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego pod rzut poziomy urządzenia
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
Opłaty:
Nie pobiera się opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
Pobiera się opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, naliczoną zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w uchwale Rady Miejskiej
Stosowne opłaty można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Zdunach lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego - 

  •  Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001


Opłata 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  4402 0004 2184 ze wskazaniem dokładnie przedmiotu opłaty 
Opłata 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu, o którym mowa wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 )


2. Uchwała Nr XVIII/130/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 216, II piętro.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

format: pdf

pobierz plik

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE