2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Inspektor ds. administracyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi - Alicja Drejkarz-Ostój

Pokój nr 12, parter, tel. 62 721 50 01, e-mail: zduny@zduny.pl

Zakres obowiązków: przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi, wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub innymi pracownikami Urzędu; przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji; współpraca przy realizacji Programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Inspektor ds. kancelaryjnych - Magdalena Poprawska

Pokój nr 111 (sekretariat), pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01, wew. 27, e-mail: zduny@zduny.pl

Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa sekretariatu burmistrza i zastępcy burmistrza; obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej wraz z Punktem Potwierdzającym Profil Zaufany dla interesantów; realizacja zadań wynikających z wdrażania w urzędzie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Inspektor ds. obywatelskich – Jagoda Patryas

Pokój nr 107, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 21, e-mail: jagoda.patryas@zduny.pl

Zakres obowiązków: ewidencja i wydawanie dowodów osobistych; nadzorowanie zbiórek publicznych i zgromadzeń; prowadzenie spraw w zakresie zdrowia i spraw społecznych; pełnienie funkcji zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej – Barbara Fornal

Pokój nr 9, parter, tel. 62 721 50 01 wew. 26, e-mail: barbara.fornal@zduny.pl

Zakres obowiązków: przygotowywanie sesji rady oraz posiedzeń komisji; opracowywanie materiałów z obrad oraz prowadzenie rejestru uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych i przekazywanie ich burmistrzowi.

Informatyk – Rafał Markowski

Pokój 211, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 30, e-mail: rafal.markowski@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie strony internetowej Gminy Zduny oraz Biuletynu Informacji Publicznej; zapewnienie sprawnej obsługi informatycznej Urzędu ; dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych.

Informatyk – Kamil Rataj

Pokój 211, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 30, e-mail: kamil.rataj@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie strony internetowej Gminy Zduny oraz Biuletynu Informacji Publicznej; zapewnienie sprawnej obsługi informatycznej Urzędu; dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych.

Inspektor ds. bhp, oświaty, kultury i kultury fizycznej - Ewelina Wrońska

Pokój 216 drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 34, e-mail: ewelina.wronska@zduny.pl

Zakres obowiązków: kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp; nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli; prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych; prowadzenie rejestru instytucji kultury; prowadzenie spraw w zakresie kultury fizycznej.

Inspektor ds. kadr – Karolina Orzechowska-Kempiak

Pokój nr 115, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 15, e-mail: kadry@zduny.pl

Zakres obowiązków: kompleksowe prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i przebiegiem stosunku pracy; przygotowywanie umów zleceń, umów o dzieło.

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ppoż. – Robert Tyczyński

Pokój nr 202, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 17, e-mail: robert.tyczynski@zduny.pl

Zakres obowiązków: realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, spraw wojskowych i spraw obrony cywilnej; koordynowanie spraw związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE