2020.5.8 - imieniny: Stanisława, Lizy, Ilzy, Dezyderii, Wiktora

Partycypacja w planowaniu – Razem zmieniamy Gminę Zduny
 

Gmina Zduny otrzymała ponad 30 tys. złotych na przeprowadzenie konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na realizację poszerzonego procesu konsultacji z mieszkańcami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia.

Impulsem do opracowania planów była duża ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy, potrzeba budowy infrastruktury technicznej, podziały na działki budowlane,  konieczność uporządkowanie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej.

W ramach konsultacji odbędą się spotkania z Radnymi Rady Miejskiej w Zdunach, sołtysem, radą sołecką, KGW, Ochotniczą Strażą Pożarną i mieszkańcami. Zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny. Każdy z właścicieli gruntów na obszarze wsi Chachalnia zostanie poinformowany o procesie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będzie mógł zgłosić swoje pomysły i uwagi do sposobu przeznaczenia poszczególnych działek.

Zapraszamy na spotkania:

W środę, 12 maja 2021 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie online z mieszkańcami i właścicielami działek. Dostęp do wideokonferencji po kliknięciu na następujący link: 

https://zoom.us/j/94824236058?pwd=ZmRNclg4VUlxWDM1Sk9JWGlXb3JzUT09

Z kolei w budynku świetlicy wiejskiej w Chachalni w dniu 22 maja 2021 r. między godz. 10.00 a 13.00 zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny (prosimy osoby chętne do spotkania w punkcie konsultacyjnym o wcześniejsze zapisanie się telefoniczne – tel. 62 7215001).

 

Zgłaszanie opinii do koncepcji planów zagospodarowania przestrzennego

Oprócz zgłoszenia uwag i opinii na organizowanych spotkaniach umożliwiliśmy Państwu samodzielne dodatnie opinii do koncepcji planów przez stronę: kMAP

Opinię można złożyć do 31 maja 2021 r.

 

Realizacja w ramach Projektu "Partycypacja w Planowaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 Planowanie przestrzenne dla każdego - materiał informacyjny

Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poniżej
 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE