2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Partycypacja w planowaniu – Razem zmieniamy Gminę Zduny
 
Gmina Zduny zakończyła etap poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i właścicielom działek za udział w spotkaniach i złożone uwagi i opinie.

 

Gmina Zduny otrzymała ponad 30 tys. złotych na przeprowadzenie konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na realizację poszerzonego procesu konsultacji z mieszkańcami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia.

Impulsem do opracowania planów była duża ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy, potrzeba budowy infrastruktury technicznej, podziały na działki budowlane,  konieczność uporządkowanie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej.

W ramach konsultacji odbędą się spotkania z Radnymi Rady Miejskiej w Zdunach, sołtysem, radą sołecką, KGW, Ochotniczą Strażą Pożarną i mieszkańcami. Zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny. Każdy z właścicieli gruntów na obszarze wsi Chachalnia zostanie poinformowany o procesie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będzie mógł zgłosić swoje pomysły i uwagi do sposobu przeznaczenia poszczególnych działek.

Zapraszamy na spotkania:

W środę, 12 maja 2021 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie online z mieszkańcami i właścicielami działek. Dostęp do wideokonferencji po kliknięciu na następujący link: 

https://zoom.us/j/94824236058?pwd=ZmRNclg4VUlxWDM1Sk9JWGlXb3JzUT09

Z kolei w budynku świetlicy wiejskiej w Chachalni w dniu 22 maja 2021 r. między godz. 10.00 a 13.00 zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny (prosimy osoby chętne do spotkania w punkcie konsultacyjnym o wcześniejsze zapisanie się telefoniczne – tel. 62 7215001).

 

Zgłaszanie opinii do koncepcji planów zagospodarowania przestrzennego

Oprócz zgłoszenia uwag i opinii na organizowanych spotkaniach umożliwiliśmy Państwu samodzielne dodatnie opinii do koncepcji planów przez stronę: kMAP

Opinię można złożyć do 31 maja 2021 r.

Instruktaż korzystania z kMAP:

  1. Otwieramy przeglądarkę internetową (Chrome, Opera, Edge, itp.) i wpisujemy adres: www.kmap.pl lub https://kmap.pl.
  2. Następnie wpisujemy lub wskazujemy: Zduny
  3. W celu dodania opinii, po lewej stronie wybieramy panel „KONSULTACJE”
  4. Po kliknięciu w „KONSULTACJE” klikamy na „Opinie”
  5. Następnie klikamy na „zielony znaczek z plusem”, przybliżamy podkład mapowy do wybranej lokalizacji/działki, klikamy na wybrany obszar i po lewej stronie opisujemy swoje stanowisko.
  6. W polu NAZWA określamy w jakim charakterze składamy opinię np.: Właściciel / Właściciel działki nr … / Inwestor / Mieszkaniec / Przedsiębiorca / Stowarzyszenie …. (jakie) / Imię i Nazwisko (jeżeli ktoś ma takie życzenie)
  7. W polu OPIS opisujemy swoje postulaty lub wyrażamy akceptację np.: Akceptuję zaproponowane przeznaczenie terenu / Wnoszę o uwzględnienie …. / Proszę o zmianę przeznaczenia terenu na teren ……. / itp.
  8. Całość zatwierdzamy klikając na dole formularza w zieloną ikonkę OPUBLIKUJ.

 

 

Realizacja w ramach Projektu "Partycypacja w Planowaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 Planowanie przestrzenne dla każdego - materiał informacyjny

Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poniżej
 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE