2022.1.30 - imieniny: Macieja, Martyny, Dobiegniewa, Hiacynty

Gmina Zduny inwestuje ze wsparciem z Funduszy Europejskich

Przygotowanie Planów Rewitalizacji Gminy ZdunyTermomodernizacja obiektów użyteczności publicznejInwestowanie w kształcenie (...)Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta ZdunyWdrożenie wysokiej wartości e-usług (...)Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (...)Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w ZdunachPlac zabaw na Osiedlu Madalińskiego w ZdunachBudowa świetlicy w miejscowości RudaPrzedszkole otwarte dla wszystkich dzieciPrace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w ZdunachMałe kino społecznościoweKompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie ZdunyDOBRE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MIARĄ SUKCESU – INWESTOWANIE W KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY NA RZECZ ZDOBYWANIA UMIEJĘTNOŚCI NA RYNKU PRACYBudowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap IBudowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap 2Bon WIFI4EURewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w ZdunachRozbudowa świetlicy wiejskiej w ChachalniUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie BaszkówPartycypacja w planowaniu – Razem zmieniamy Gminę ZdunyRewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w ZdunachBudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny i KonarzewBudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości ZdunyBudowa instalacji fotowoltaicznychProgram Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie FinansoweBudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE