2020.10.18 - imieniny: Juliana, Łukasza, Bartumiła

SOŁECTWO KONARZEW

Konarzew to duża wieś położona w gminie Zduny, w powiecie krotoszyńskim, w województwie wielkopolskim o powierzchni 11,96 km2. Sołectwo jest położone przy granicy z Krotoszynem, w odległości około 1 km na północ od Zdun, przy drodze krajowej nr 15.

Wieś miała pierwotnie charakter widlicy, ze zwartą zabudową rozwijająca się w wzdłuż drogi powiatowej. Obecnie w związku z postępującą suburbanizacją  Krotoszyna, widoczny jest duży rozwój zabudowy mieszkaniowej w części sołectwa graniczącej z miastem.

Przy rozwidleniu głównych dróg sołectwa znajduje się funkcjonalne centrum wsi, które składa się z świetlicy wiejskiej z remizą, placu zabaw, sklepu, boiska, oraz nowoczesnej biblioteki z punktem przedszkolnym, której modernizacja została współfinansowana z działania Odnowa wsi w ramach PROW 2007-2013.

Na zachód od głównego skrzyżowania znajduje się zespół pałacowo-parkowy na terenie którego, funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Pałac ze względu na przebudowę po pożarze, utracił walory architektoniczne.

Opodal niego znajdują się budynki wielorodzinne wybudowane dla pracowników Spółdzielni Kółek Rolniczych, oraz zabudowania przemysłowo-usługowe, w których funkcjonowała mieszalnia pasz.      

Sołectwo jest otoczone z trzech stron polami uprawnymi, a od zachodu lasem. Jakość użytków rolniczych jest silnie zróżnicowana. Niewątpliwą atrakcją sołectwa jest rezerwat przyrody „Mszar Bogdaniec”, leżący na granicy sołectwa z Baszkowem, który ma na celu ochronę torfowiska. Sołectwo znajduje się częściowo w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy" oraz w zasięgu obszarów Natura 2000.

© OpenStreetMap contributors

_________________________________________________________________________________________

Rzeźba św. Wawrzyńca stoi w centralnej części Konarzewa

 

Konarzew jest silnie rozrastającą się miejscowością. Powstaje w niej coraz więcej posesji. W związku z bliskością Krotoszyna kolejne działki budowlane są wykupowane przez deweloperów lub inwestorów prywatnych w celu budowania domów jednorodzinnych. Co roku przybywa w Konarzewie kilkanaście nowych numerów.

W 2013 r. w Konarzewie nadano nazwy ulicom.

Przez cały Konarzew przebiega droga powiatowa, wzdłóż której ma w przyszłości powstać ścieżka pieszo-rowerowa.

 

Jedną z najprężniej działających organizacji w Konarzewie jest Ochotnicza Straż Pożarna

Przejdź do nowej strony OSP Konarzew

Sołtys Konarzewa Mirosława Sajur

Mirosława Sajur w 2015 r. została wybrana po raz trzeci sołtysem Konarzewa. Jest również radną Rady Miejskiej Zdun.

(Fot.) W centrum wsi mieści się budynek biblioteki publicznej i przedszkola publicznego

(Fot.) Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzonego przez Powiat Krotoszyński

Sołecka strategia rozwoju wsi Konarzew

W sierpniu 2016 r. w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego powstała Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Konarzew. W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy Konarzewa. Dokument natomiast sporządziła Grupa Odnowy Wsi w składzie: Sławomira Ryba, Danuta Wawrzyniak, Mirosława Sajur, Barbara Łasińska i Jerzy Szakiel. Pracę nadzorowali moderatorzy z Urzędu Marszałkowskiego: Anna Kluza i Dawid Bała.

W wyniku kilku tygodni prac powstał dokument, który zawiera opisy miejscowości, fotografie najbardziej charakterystycznych miejsc, analizy zasobów, analizę SWOT (silnych i słabych stron sołectwa, szans i zagrożeń), analizę potencjału rozwojowego wsi oraz wizję wsi przyszłości:

  1. Wizja hasłowa:

„Konarzew łączy regiony – wszystkie drogi regionu, gminy i powiatu prowadzą przez naszą wieś”

 

  1. Wizja opisowa:

Konarzew to bezpieczne, spokojne miejsce, sprzyjające mieszkańcom. To wieś  z dobrej jakości drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, do której łatwo dotrzeć z pobliskiego Krotoszyna, Zdun i Baszkowa. To przystanek dla przejeżdżających tędy rowerzystów i pieszych korzystających z przebiegających przez Konarzew licznych szlaków turystycznych i rekreacyjnych. Mieszkańcy chętnie korzystają z położonej w centrum wsi tętniącej życiem kulturalnym, zmodernizowanej, klimatyzowanej świetlicy wiejskiej, odnowionego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym i siłownią napowietrzną oraz kaplicy  w której odbywają się nabożeństwa.

Plik do pobrania: Sołecka strategia rozwoju wsi Konarzew. Plik *.pdf

Plik do pobrania: Sołecka strategia rozwoju wsi Konarzew. Plik *.docx

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE