2023.06.4 - imieniny: Karola, Kwiryny, Gościmiła, Franciszka, Dacjusza

Sołectwo Chachalnia

Chachalnia to średniej wielkości wieś położona w gminie Zduny, w powiecie krotoszyńskim, w województwie wielkopolskim o powierzchni 11,9 km2. Wieś charakteryzuje się leśno-łanową fizjonomią. Użytki rolnicze są otoczone ze wszystkich stron lasami. Dominują użytki rolnicze słabej jakości, natomiast lasy są głównie porośnięte przez sosnę.

Niewątpliwą atrakcją sołectwa jest rezerwat przyrody „Buczyna Helenopol” który ma na celu ochronę lasu bukowego. Sołectwo znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy" oraz częściowo w zasięgu obszarów Natura 2000.  

Na terenie wsi występują niewielkie stawy, użytkowane przez wędkarzy. Sołectwo położone jest w odległości 2 km od miejscowości gminnej. Zabudowa na terenie sołectwa występuje w dużym rozproszeniu, trudno wyodrębnić centrum wsi. Obok pierwotnej zabudowy zagrodowej, w ostatnich latach nastąpił silny rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, czego skutkiem jest wzrost liczby mieszkańców w ciągu ostatnich kilku lat o ponad 50%. Osadnictwu na terenie sołectwa sprzyja korzystne położenie w sąsiedztwie Krotoszyna, niższe ceny działek oraz walory krajobrazowe.

Poważnym wyznaniem rozwojowym wsi jest utrzymanie w należytym stanie wielokilometrowej sieci dróg dojazdowych, oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

W uporządkowaniu zagospodarowania przestrzennego wsi może pomóc opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uniemożliwi realizację chaotycznej zabudowy.

Najważniejszym obiektem o charakterze integracyjnym jest świetlica wiejska, urządzona w budynku starej szkoły, która jednak ze względu na rozrost wsi i stan techniczny wymaga modernizacji. Na terenie sołectwa funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna posiadająca niewielką remizę, oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

 

© OpenStreetMap contributors

_________________________________________________________________________________________

Chachalnia dysponuje nową salą wiejską z nowoczesną kuchnią. Sala jest wyposażona w ogniwa fotowoltaiczne. (Fot: A.Chmielarz)

W 2016 roku na terenie sołectwa działalność gospodarczą prowadziły 25 podmiotów gospodarczych. Przy rozwidleniu głównych dróg działa gościniec „Światełko”. Głównie są to niewielkie podmioty usługowe. Działalność rolnicza na terenie wsi ma coraz częściej marginalny charakter.

Miejscowość jest zwodociągowana, brakuje jednak kanalizacji. Główne drogi na terenie miejscowości posiadają nawierzchnię utwardzoną, znaczna część ma jednak nawierzchnię gruntową. Droga powiatowa w kierunku Krotoszyna w ostatnich latach została zmodernizowana, oraz zyskała ścieżkę rowerową, która poprawiła bezpieczeństwo. Ścieżka ze względu na niewielką szerokość, powinna być przeznaczona dla ruchu jednokierunkowego, co sugeruje konieczność jej poszerzenia w przyszłości.

W miejscu dawnej leśniczówki "Mój raj" powstała wiata wybudowana przez Nadleśnictwo Krotoszyn

Sołtys Chachalni Zbigniew Gaszyński

kadencja 2019 - 2024

(Fot.) W Chachalni istnieją niewielkie stawy, które zostały zagospodarowane przez lokalne koła wędkarskie

(Fot.) Przy drodze powiatowej Chachalnia-Chwaliszew usytuowana jest remoza OSP Chachalnia

Sołecka strategia rozwoju wsi Chachalnia

W sierpniu 2016 r. w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego powstała Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Chachalnia. W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy wsi. Dokument natomiast sporządziła Grupa Odnowy Wsi w składzie:Maciej Pondel, Zbigniew Gaszyński iBernadetta Staśkiewicz. Pracę nadzorowali moderatorzy z Urzędu Marszałkowskiego: Anna Kluza i Dawid Bała.

W wyniku kilku tygodni prac powstał dokument, który zawiera opisy miejscowości, fotografie najbardziej charakterystycznych miejsc, analizy zasobów, analizę SWOT (silnych i słabych stron sołectwa, szans i zagrożeń), analizę potencjału rozwojowego wsi oraz wizję wsi przyszłości:

  1. Wizja hasłowa:

Chachalnia – zielona oaza spokoju, sprzyjająca „dobremu życiu”

  1. Wizja opisowa:

Chachalnia to wieś położona wśród lasów i wielu zbiorników wodnych, zachęcająca do osiedlania się i wypoczynku. Z dnia na dzień przybywa  wsi mieszkańców, którzy chętnie się tutaj osiedlają i mają dobre warunki do prowadzenia  rodzinnych firm. Spokojnemu życiu sprzyja czyste środowisko przyrodnicze oraz infrastruktura społeczna. Społeczność sołectwa chętnie integruje się na licznych wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych, czemu sprzyja odpowiedniej wielkości sala wiejską, plac zabaw czy dobrze urządzone boisko sportowe. Mieszkańcy korzystają z wyremontowanych, dobrze oświetlonych dróg i ulic wewnątrz całej wsi, które ułatwiają komunikację z sąsiednimi ośrodkami miejskimi.

 

 

Plik do pobrania: Sołecka strategia rozwoju wsi Chachalnia. Plik *.pdf

Plik do pobrania: Sołecka strategia rozwoju wsi Chachalnia. Plik *.docx

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE