2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

SOŁECTWO BASZKÓW

Obejrzyj fotograficzną prezentację na serwisie Youtube

Baszków to duża wieś położona w gminie Zduny, w powiecie krotoszyńskim, w województwie wielkopolskim o powierzchni 32,1 km2. W skład sołectwa wchodzą przysiółki: Piaski, Dziewiąte, Siejew, Ostatni Grosz oraz  Trzaski. Sołectwo położone jest w odległości ok. 6 km od Zdun, przy drodze powiatowej Zduny-Kobylin. Zasadniczo występuję zwarta zabudowa zagrodowa z historycznym i funkcjonalnym centrum. Dodatkowo zwarte kompleksy zabudowań znajdują się w poszczególnych przysiółkach, przeważnie dawnych folwarkach majątku Baszków. Przy dawnych zabudowaniach folwarcznych występuje zabudowa wielorodzinna z czasów funkcjonowania Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Wieś lokowana na prawie niemieckim w typie owalnicy z niwowym układem pól. Wiejskie założenie przestrzenne składające się z zespołu pałacowo-parkowego, obszernego folwarku z kolonią domów mieszkalnych oraz właściwą wsią ze zlokalizowanym w centrum placem w kształcie nieregularnego prostokąta, zamknięte kościołem. Dobrze zachowany układ przestrzenny centrum wsi został w 2010 roku wpisany do rejestru zabytków, wymaga jednak kompleksowej rewitalizacji, celowy byłoby odtworzenie zasypanego stawu w centrum wsi. Na terenie sołectwa występują liczne obiekty zabytkowe, za najważniejszy należy uznać zabytkowy zespół pałacowo-parkowy, kościół oraz Dom Łowiecki. Sołectwo wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczymi. W celu ochrony zbiorowisk paproci (długosz królewski) na terenie sołectwa ustanowiono rezerwat przyrody  „Baszków”. Wieś otaczają lasy, z fragmentami wilgotnych borów mieszanych. Na terenie sołectwa występują gleby brunatne, dzięki czemu są tu jedne z najlepszych użytków rolniczych na terenie gminy. Sołectwo częściowo znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy" oraz w zasięgu obszarów Natura 2000.  Na terenie wsi występują dwa większe, śródleśne stawy.

Sołectwo wyposażone w dość dobre zaplecze rekreacyjno-sportowo-integracyjne, obejmujące dużą świetlicę wiejską z remizą, boiskiem sportowym, placem zabaw, szkołę oraz bibliotekę. Na terenie sołectwa od 1989 r. działa Dom Pomocy Społecznej, który mieści się w zabytkowym pałacu oraz w nowym kompleksie pawilonów mieszkalnych zwanych Wersalem.

W 2016 roku na terenie sołectwa działalność gospodarczą prowadziło 44 podmiotów gospodarczych. W zabudowaniach pofolwarcznych odbywają się regularnie targi rzeczy używanych. Na terenie sołectwa działa kilkanaście dużych i średnich gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych głównie w chowie bydła mlecznego. Na obrzeżach wsi znajduje się kompleks nowoczesnych obór wybudowanych w 2014 r., który należy do najnowocześniejszych w regionie.

Miejscowość jest zwodociągowana i zgazyfikowana, brakuje jednak kanalizacji. Główne drogi na terenie miejscowości posiadają nawierzchnię utwardzoną, wymagają jednak modernizacji.

Na terenie sołectwa funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie „Wioski Marzeń” w gminie Zduny.

© OpenStreetMap contributors

_________________________________________________________________________________________

Centralne miejsce Baszkowa z dominującym kościołem parafialnym p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny

 

W Baszkowie dominują dobrze rozwijające się i prosperujące gospodarstwa rolne. Przeważa chów bydła, trzody chlewnej oraz dostosowany do tych hodowli sposób gospodarowania ziemią rolną. W Baszkowie istnieje także hodowla kóz i produkcja mleka koziego. Wieś ma bogatą historię. Znajduje się tu wiele zabytkowych budynków. Na uwagę zasługuje także fakt, że w Baszkowie do okresu powojennego miało swoją siedzibę Nadleśnictwo Krotoszyn. Obecnie budynek znajduje się w rękach prywatnych.

W Baszkowie w byłym budynku Łowczego hrabiostwa Czartoryskich znajduje się dzisiaj Dom Łowiecki Nadleśnictwa.

We czwartki do pofolwarcznych zabudowań w Baszkowie zjeżdżają się setki handlarzy rzeczami użytkowymi i ich klientów.

 

Jeden z najważniejszych obiektów zabytkowych w Baszkowie to pałac otoczony parkiem. Obecnie znajduje się tu prowadzony przez Powiat Krotoszyński Dom Pomocy Społecznej

Sołtys Baszkowa Tomasz Ptak

kadencja 2019 - 2024

(Fot.) Przy drodze powiatowej w kierunku Jutrosina mieści się Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie

(Fot.) W centrum Baszkowa na pierwszym piętrze prezentowanego budynku swoją siedzibę ma filia Biblioteki Publicznej w Zdunach

Sołecka strategia rozwoju wsi Baszków

W sierpniu 2016 r. w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego powstała Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Baszków. W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy Konarzewa. Dokument natomiast sporządziła Grupa Odnowy Wsi w składzie: Tomasz Ptak, Andrzej Zajączek, Bernard Kląskała. Pracę nadzorowali moderatorzy z Urzędu Marszałkowskiego: Anna Kluza i Dawid Bała.

W wyniku kilku tygodni prac powstał dokument, który zawiera opisy miejscowości, fotografie najbardziej charakterystycznych miejsc, analizy zasobów, analizę SWOT (silnych i słabych stron sołectwa, szans i zagrożeń), analizę potencjału rozwojowego wsi oraz wizję wsi przyszłości:

  1. Wizja hasłowa:

„Baszków płynący mlekiem i jednością”

  1. Wizja opisowa:

Wieś jest skanalizowana i posiada zrewitalizowany, pełen zieleni i dobrze oświetlony rynek z ławeczkami i chodnikami sprzyjającymi kontaktom sąsiedzkim. Mieszkańcy niezależnie od wieku, płci, miejsca pracy chętnie korzystają ze świetlicy wiejskiej, z salą bankietową na 200 os. oraz  wielofunkcyjnego boiska sportowego z siłownią zewnętrzną. Wieś jest połączona z przylegającymi miejscowościami trasami rowerowymi oraz bezpiecznymi drogami, co sprzyja dobremu poznaniu zrewitalizowanych zabytków i atrakcji przyrodniczych. Rolnicy produkują tu smaczne mleko, którym chętne się dzielą z mieszkańcami, turystami i pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej. Baszków to wioska pełna atrakcji dla wszystkich - turystów, myśliwych, osób starszych, dzieci i młodzieży, gdzie działają integrujące społeczność lokalną prężne organizacje pozarządowe. 

Plik do pobrania: Sołecka strategia rozwoju wsi Baszków. Plik *.pdf

Plik do pobrania: Sołecka strategia rozwoju wsi Baszków. Plik *.docx

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE