2022.10.2 - imieniny: Teofila, Dionizji, Dionizego, Stanimira

HIV / AIDS NA ŚWIECIE I W POLSCE

2020-12-01

Plakat dot.  HIV

Szacuje się, iż liczba osób żyjących z HIV na świecie wynosi 33,2 mln (wskaźnik zapadalności sięga 36,1). W roku 2007 liczba nowych zakażeń HIV przewyższała 2,5-krotnie liczbę osób otrzymujących terapię antyretrowirusową (ARV). Przeprowadzone w roku 2007 badania wskazują, iż jedynie 40% młodych mężczyzn (15-24 lata) i 36% młodych kobiet mają właściwą wiedzę na temat HIV. Procent kobiet ciężarnych zakażonych HIV, otrzymujących profilaktykę zakażeń wertykalnych, wahał się między 14% w roku 2005, a 34% w roku 2007. Pomimo że większość krajów posiada strategie zapewniające równy dostęp do leczenia ARV, profilaktyki, opieki i wsparcia dla kobiet i mężczyzn, jedynie 53% krajów przeznacza środki na programy skierowane do kobiet. Liczba osób otrzymujących terapię antyretrowirusową wzrosła o 42% w roku 2007, jednak stanowi to jedynie około 30% zapotrzebowania. Według najnowszych badań, około 15% sierot pochodzących z krajów najbardziej dotkniętych epidemią, otrzymuje jakiekolwiek formy wsparcia, w porównaniu z 10% w 2005 r. Wciąż jedna trzecia państw nie posiada prawnych zabezpieczeń chroniących osoby żyjące z HIV przed dyskryminacją. Szacuje się, iż w Polsce od roku 1985 do końca marca 2008 roku ogółem zarejestrowano 11.431 osób zakażonych, z których 5.444 (48%) to osoby stosujące dożylnie środki psychoaktywne, a około 30% to kobiety. W tym czasie 2.052 osób zachorowało na AIDS, a 913 chorych zmarło. Rocznie w Polsce rejestruje się ponad 700 nowych zakażeń HIV. Kontakty seksualne to obecnie główna droga zakażeń w Polsce. Obserwuje się powszechny brak odniesienia ryzyka zakażenia HIV do własnej osoby. Częste jest mniemanie, iż problem ten dotyczy wyłącznie określonych grup ryzyka. Następuje tzw. feminizacja epidemii.

W Polsce funkcjonuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” (Dz. U. Nr 189, poz. 1590, z późn. zm.), na podstawie którego ustalony został Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV określający strategię działania obejmującą zarówno zapobieganie zakażeniom HIV, jak i opiekę nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. Corocznie pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z 16 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz 318 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych włączają się w realizację Programu, którego koordynatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS. Zeszłoroczna ogólnopolska kampania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS realizowana była pod tytułem „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”. Celem kampanii w roku 2007 roku było m.in. zmobilizowanie społeczeństwa do przyjęcia odpowiedzialnej postawy wobec siebie, swojego partnera i swoich dzieci poprzez stworzenie związków partnerskich, w których rozmawia się o przeszłości i unika ryzykownych zachowań seksualnych.

Powyższą informację przygotowano na podstawie danych Departamentu Zdrowia Publicznego MZ i Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia, GIS

Plakat informacyjny

format: png, wielkość: 149.23 [ KB ]

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE