2022.10.2 - imieniny: Teofila, Dionizji, Dionizego, Stanimira

Ognisko covid 19 w DPS Baszków

2020-09-28

Apeluję o zachowanie reżimu sanitarnego

Na zdjęciu ikonografika ze statystykami covid-19

W DPS Baszków duża grupa pracowników i mieszkańców uległa zakażeniu wirusem covid-19. W związku z tym apeluję o zwiększenie reżimu sanitarnego. 

Proszę o nie pozwalanie na spotykanie się dzieci i młodzieży poza szkołą. Prawdopodobnie w najbliższym czasie z użytkowania zostaną wyłączone place zabaw i obiekty sportowe na terenie powiatu krotoszyńskiego. 

Dobrze byłoby wstrzymać się z korzystaniem z takich obiektów już teraz. Proszę również o ograniczanie spotkań towarzyskich. W przestrzeni publicznej proszę zakładać maseczkę ochronną. W sklepach proszę korzystać z dezynfekcji rąk. W domach proszę o częste mycie rąk mydłem. 

Niestety epidemia uderzyła mocno. Być może sytuacja zostanie szybko opanowana. Ale w tym pomoże Państwa zdescyplinowanie i rozsądek. 

Wszystkim życzę zdrowia. 

Burmistrz Zdun Tomasz Chudy.

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Informacja Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krotoszynie ws. sytuacji epidemicznej w powiecie.

W poniedziałek 28 września 2020 r., pod przewodnictwem wicestarosty krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie było bezpośrednio związane z sytuacją epidemiczną w powiecie, po wykryciu ogniska zakażeń SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

Udział w posiedzeniu  wzięli m.in. przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie, dyrektor DPS w Baszkowie,  dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  oraz przedstawiciele służb – policji i straży.

Omówiono sytuację, która przedstawia się następująco:

W środę 23 września 2020 r. do szpitala powiatowego w Krotoszynie przywieziono na badania mieszkankę DPS. Zgodnie z obowiązującą procedurą osoba ta została umieszczona w izolacji do czasu otrzymania wyniku w kierunku obecności koronawirusa. W czwartek, 24 września, po uzyskaniu wyniku pozytywnego u tej osoby szpital powiadomił służby sanitarne, które następnie uruchomiły procedurę  pobierania wymazów od personelu i pensjonariuszy DPS Baszków. Aby akcja ta przebiegła jak najsprawniej – wspierano się wyposażeniem SPZOZ Krotoszyn, a wymazów dokonywał m.in. personel medyczny z DPS. W ten sposób do soboty 26 września przetestowano 309 osób. Dane o wynikach spływały na bieżąco.

W poniedziałek, 28 września 2020 r. sytuacja przedstawia się następująco:  u 101 osób test dał wynik pozytywny, 52 osoby to mieszkańcy DPS, a  48 to pracownicy. 4 wyniki wymazów pobrane wśród personelu nie były rozstrzygające – profilaktycznie zaliczono je do grupy „pozytywnych”. Jak podkreśla Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie dr Dominik Wawrzyńczak - była to bardzo szybko i skutecznie zorganizowana akcja testowania tak dużej grupy osób.

Od momentu podjęcia podejrzeń, co do możliwości występowania ogniska koronawirusa w DPS Baszków, w placówce wprowadzono wszystkie procedury, które zapewniają ciągłość pracy personelu i opiekę mieszkańcom.  Wg informacji dyrektora DPS Dionizego Waszczuka część personelu pozostaje w placówce, dokonano relokacji pensjonariuszy, zapewnione są dostawy i wszelka opieka.

Wśród osób, które posiadają wyniki dodatnie nie występują obecnie symptomy choroby. Personel jest zabezpieczony w środki ochrony osobistej – liczba wyposażenia jest monitorowana i będzie uzupełniana na bieżąco. Praca DPS będzie tak zorganizowana, by odciążyć personel obecnie zajmujący się mieszkańcami, a wszystkim osobom zostanie zapewnione wsparcie psychologiczne.

Wzrost wykrytych zakażeń skutkować może zakwalifikowaniem powiatu krotoszyńskiego do stref podwyższonego ryzyka. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony w czwartek 1 października 2020 r.  Już dziś Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zaleca mieszkańcom zachowywanie ostrożności i przestrzeganie zasad dystansu społecznego oraz higieny i ochrony osobistej. Prosimy osoby starsze i te o obniżonej odporności o ograniczenie wyjść poza miejsce zamieszkania, apelujemy do rodziców i opiekunów, by młodzież i dzieci nie gromadziły się w miejscach publicznych.  Prosimy także o śledzenie oficjalnych komunikatów i ostrożny odbiór często niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji jakie pojawiają się anonimowo w mediach społecznościowych.

Władze powiatu na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w kontakcie ze służbami sanitarnymi i administracją wojewódzką. Odbywają się bieżące konsultacje z dyrekcjami szkół oraz samorządami gminnymi.

Przede wszystkim jednak zwracamy się z prośbą do Mieszkańców – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

Paweł Radojewski

Wicestarosta Krotoszyński

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE