2022.10.2 - imieniny: Teofila, Dionizji, Dionizego, Stanimira

Raport o stanie Gminy Zduny za rok 2019

2020-06-17

na zdjęciu Herb Zdun

Raport o stanie Gminy Zduny za rok 2019

Informacja dla mieszkańców
dot. Raportu o stanie Gminy Zduny za rok 2019

27 lipca 2020 r. podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Zdunach rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Zduny za rok 2019. Nad przedstawionym Raportem zostanie przeprowadzona debata.

Zgodnie z przepisem art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713) w debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, w ilości co najmniej 20 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców.

Zgodnie z przepisem art. 28aa ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

https://zduny.bip.net.pl/?a=1401

Zgłoszenie mieszkańca w debacie nad raportem

format: rtf, wielkość: 94.88 [ KB ]

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE