2020.07.12 - imieniny: Jana, Gwalberta, Pameli, Weroniki

Trzy umowy na prawie 8 milionów

2019-08-07

Rewitalizacja, rekultywacja i kanalizacja

Na zdjęciu marszałek i burmistrz podczas podpisywania umów

Trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej podpisał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak z burmistrzem Zdun Tomaszem Chudym.

Łączna kwota pozyskanych środków to prawie 8 milionów złotych.

Umowy podpisywano w pomieszczeniach Starej Kaflarni w Zdunach, której dotyczy jeden z trzech projektów. Ta była manufaktura ma zostać zrewitalizowana, i zacząć pełnić funkcje kulturalno-edukacyjno-oświatowe.

W kaflarni między innymi działać będzie małe kino społecznościowe, pomieszczenia wystawienniczo-konferencyjne, powstanie scena amfiteatralna, pomieszczenia warsztatowe, bursa z pomieszczeniem stołówkowym. Nowy wygląd uzyska podwórzec kaflarni, który ma pełnić rolę również placu, na którym będą się odbywały imprezy.

Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach

Budżet Projektu:
Całkowita wartość Projektu: 7 413 387,80 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 7 413 387,80 PLN
Kwota dofinansowania: 3 854 961,65 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 3 113 622,87 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 741 338,78 PLN

Poziom dofinansowania Projektu: do 52,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 02.01.2019 r.;
Zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2020 r.
Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 30.10.2019 r.;
Zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2020 r.

Kolejny projekt, to "Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją
składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny"

Gmina Zduny jako jedyna w powiecie krotoszyńskim ma nieczynne i zaniedbane wysypisko śmieci. Od momentu zamknięcia wysypiska na jego monitoring i obsługę wydano prawie 130 tys. złotych.

Teraz z pomocą funduszy unijnych wysypisko zostanie zrekultywowane, na odpady zostanie nasypany grunt, na nim posadzone rośliny, pojawią się też w pobliżu tablice informacyjne tworzące ścieżkę edukacyjną.

Budżet Projektu:
Całkowita wartość Projektu: 763 302,96 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 620 571,51 zł
Kwota dofinansowania: 527 485,77 zł
Poziom dofinansowania Projektu: do 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych


Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.07.2019 r.;
Zakończenie realizacji Projektu: 31.05.2021 r.

Wreszcie podpisano również umowę na kolejny etap kanalizacji w Zdunach. Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w części Stacji Odwadniania Osadu.

W ciągu najbliższych dwóch lat prace będą prowadzone na ulicach: Mickiewicza, Placu Skargi, Sulmierzyckiej, Podgórnej, Młynarskiej, Strzeleckiej, Reymonta, Słowackiego.

Oprócz powstania nowej kanalizacji sanitarnej poprawi się stan techniczny tych dróg. Uzyskają one nowe nawierzchnie.

 

Budżet Projektu:
Całkowita wartość Projektu: 5 098 035,46 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 4 144 744,27 zł
Kwota dofinansowania: 3 523 032,62 zł
Poziom dofinansowania Projektu: do 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych


Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 30.10.2019 r.;
Zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2020 r.

Na zdjęciu: rzeźbiarze, uczestnicy X Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego, przedstawiciele Cechu Zdunów Polskich i dziennikarze z lokalnej prasy obserwujący podpisywanie umów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE