2020.07.12 - imieniny: Jana, Gwalberta, Pameli, Weroniki

W Zdunach jest SUPERSAMORZĄD

2019-06-10

Wśród 7 nagrodzonych samorządów w Polsce znalazła się Gmina Zduny

Na zdjęciu burmistrz Tomasz Chudy odbiera nagrodę z rąk profesora Jerzego Stępnia. W środku prezes stowarzyszenia Razem dla Konarzewa Barbara Łasińska

W piątek 8 czerwca wręczono nagrody w tegorocznej edycji współzawodnictwa Super Samorząd. Jury uhonorowało tym tytułem siedem spośród 15 nominowanych samorządów. Jak podkreślono, ich działania dotyczyły różnych zagadnień, jednak łączy je jedno – w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos udało się wprowadzić pozytywne zmiany w społeczności dzięki udanej współpracy z władzami samorządowymi.


PETYCJA ŚCIEŻKĄ DO ŚCIEŻKI

STOWARZYSZENIE RAZEM DLA KONARZEWA I WŁADZE GMINY ZDUNY (WIELKOPOLSKIE)

Jury nagrody Super Samorząd 2019 przyznało nagrodę za doprowadzenie do zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej we wsi poprzez skuteczne wykorzystanie narzędzi partycypacji obywatelskiej oraz współpracę pomiędzy mieszkankami i mieszkańcami a władzami gminy.W Konarzewie mieszkańcy z powodzeniem wykorzystali dostępne im narzędzia współpracy z władzami. Dzięki nim w gminie powstaje nowa ścieżka pieszo-rowerowa.Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa zajmuje się między innymi integracją społeczności lokalnej oraz edukacją dotyczącą praw i obowiązków mieszkańców i jawności informacji publicznej. Tegorocznym działaniem Stowarzyszenia w ramach akcji Masz Głos było doprowadzenie do budowy w gminie ścieżki pieszo-rowerowej. Stowarzyszenie wykorzystało swoje najważniejsze zasoby – wiedzę i doświadczenie w korzystaniu z instrumentów partycypacji społecznej, budowany latami dobry kontakt ze społecznością oraz umiejętność nawiązywania współpracy z mieszkańcami i z władzami. Poparcie dla tegorocznych działań zapewniła stała współpraca z lokalnymi grupami, organizacjami i instytucjami, takimi jak szkoła, ośrodek kultury czy biblioteka. Stowarzyszeniu i zaangażowanym mieszkańcom udało się zebrać podpisy pod skierowaną do władz powiatu petycją o budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej. Pomysł poparł też burmistrz i zadeklarował pokrycie 50% kosztów budowy ścieżki, co w dużej mierze zadecydowało o powodzeniu przedsięwzięcia. W efekcie starosta powiatowy po otrzymaniu petycji zabezpieczył w budżecie środki na budowę ścieżki

 

Super Samorząd to nagroda, która jest przyznawana od 2011 na zakończenie kolejnych edycji akcji Masz Głos. Otrzymują ją zarówno uczestnicy akcji Masz Głos, którym udało się wprowadzić pozytywne zmiany w swojej społeczności dzięki współpracy z władzami samorządowymi, jak i władze, które okazały się otwarte na dialog i pomogły w realizacji oddolnych inicjatyw.

Nazwa nagrody nawiązuje do samorządu rozumianego jako wspólnota wszystkich mieszkanek i mieszkańców, a nie tylko organy lokalnych władz. Poprzez przyznanie nagrody Jury docenia sukcesy uczestników akcji i otwartość władz, ale także pokazuje, że “samorząd to my wszyscy” i promować dobre praktyki w zakresie współdziałania organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup aktywnych mieszkanek i mieszkańców z władzami samorządowymi.

Nominowani do nagrody wyłaniani są przez koordynatorów regionalnych spośród uczestników akcji Masz Głos. Następnie spośród nominowanych Jury wybiera 5-7 laureatów. W skład Jury nagrody Super Samorząd wchodzą: Mikołaj Cześnik (członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego), Katarzyna Kubicka-Żach (redaktorka prowadząca sekcję Samorząd i administracja portalu Prawo.pl), sędzia Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego). Rozdanie nagród odbywa się podczas uroczystej Gali.

plik do pobrania załączony do artykułu

format: jpg, wielkość: 213.71 [ KB ]

pobierz plik
Na zdjęciu dyplom do nagrody SUPERSAMORZĄD 2019

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE