2020.07.12 - imieniny: Jana, Gwalberta, Pameli, Weroniki

Raport o stanie Gminy Zduny w 2018 r.

2019-05-31

Informacja dla mieszkańców

Na zdjęciu ikonografika z przedstawieniem lokalizacji Gminy Zduny

Raport o stanie Gminy Zduny w roku 2018

Informacja dla mieszkańców
dot. Raportu o stanie Gminy Zduny w roku 2018

W dniu 19 czerwca 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Zdunach rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Zduny w roku 2018. Nad przedstawionym Raportem zostanie przeprowadzona debata.

Zgodnie z przepisem art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, w ilości co najmniej 20 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców.

Zgodnie z przepisem art. 28aa ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Przejdź do nowej strony z Raportem o stanie Gminy

zgłoszenie mieszkańca w debacie nad raportem *.rtf

format: rtf, wielkość: 82.8 [ KB ]

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE