2019.06.18 - imieniny: Marka, Elżbiety, Amandy

Obwieszczenie o deratyzacji

2018-04-26

Wyłóż trutkę na szczury!

Na zdjęciu ikonografika dotycząca deratyzacji

Burmistrz Zdun

oraz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krotoszynie 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.5 pkt. 4 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz.1261 ze zm.) w związku z art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz.151) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach        (Dz. U. z 2017  r. poz. 1289 ze zm.) oraz  § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny przyjętego Uchwałą nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz.1627) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie w porozumieniu z Burmistrzem Zdun

z a r z ą d z a

przeprowadzenie akcji odszczurzania wszystkich nieruchomości położonych na terenie MIASTA I GMINY ZDUNY

w okresie od 02 maja  do  31 maja 2018 roku:

-  zakup trutki od dnia 02.05.201 r.  do dnia 09.05.2018 r.

-  wyłożenie trutki od dnia 17.05.2018 r. do dnia 31.05.2018 r.

Do akcji należy używać trutek znajdujących się w handlu. Trutkę można nabyć w punktach sprzedaży artykułów chemicznych oraz nasiennych. Wykładać ściśle według pouczeń na opakowaniu. Wyłożyć ją należy w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp.

Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy należy zebrać i usunąć.

W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych.

W celu należytego wykonania niniejszego zarządzenia, zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi przez szczury i myszy oraz zapobiegania stratom gospodarczym wyrządzonym przez te gryzonie, konieczne jest włączenie się do akcji wszystkich mieszkańców.

                                                                                    

                                                                                                                   Burmistrz Zdun

                                                                                                              /-/ mgr Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE