2017.07.23 - imieniny: Sławosza, Żelisława, Żaliny, Apolinarego, Brygidy

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Zdun

2017-07-18

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zdun zaprasza na nadzwyczajną sesję

Szanowni Państwo!

Zapraszam serdecznie do udziału w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zdunach zawiadomienie w załączeniu.

 

 

Zawiadomienie

o zwołaniu XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zdunach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zmianami) zwołuję nadzwyczajną XXXIV sesję Rady Miejskiej w Zdunach
w dniu 21 lipca 2017r. (piątek) godz. 16.00 w sali nr 4.

 

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad.
  2. Zapytania mieszkańców Gminy Zduny do Burmistrza i Radnych.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduny na lata 2017 – 2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Zdunach.
  8. Interpelacje, zapytania, udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Zdunach

 

Elżbieta Kurkiewicz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE