2017.06.22 - imieniny: Paulina, Flawiusza, Agenora, Pauliny, Achacjusza

Uwaga! Deratyzacja!

2017-05-08

Burmistrz Zdun ogłasza akcję deratyzacyjną na terenie Gminy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie w porozumieniu z Burmistrzem Zdun

z a r z ą d z a

przeprowadzenie akcji odszczurzania wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Zduny  w okresie od 10 maja  do  10 czerwca 2017 roku.

- zakup trutki od dnia 15. 05.2017r.  do dnia 22.05.2017 r.

- wyłożenie trutki od dnia 29.05.2017 r. do dnia 07.06.2017 r.

Do akcji należy używać trutek znajdujących się w handlu. Trutkę można nabyć w punktach sprzedaży artykułów chemicznych oraz nasiennych. Wykładać ściśle według pouczeń na opakowaniu. Wyłożyć ją należy w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp.

Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać i spalić lub je głęboko zakopać / na 1 metr /, w odległości conajmniej 20 m od źródła wody pitnej.

W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych.

W celu należytego wykonania niniejszego zarządzenia, zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi przez szczury i myszy oraz zapobiegania stratom gospodarczym wyrządzonym przez te gryzonie, konieczne jest włączenie się do akcji wszystkich mieszkańców w jednym wyznaczonym wyżej czasie.

Podstawa prawna: Na podstawie art.5 pkt. 4 ustawy z dnia 14.03.1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1412) w związku z art. 22 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2013 r. poz.947ze zm. ) art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz  § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny przyjętego Uchwałą nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 lutego 2016r. ( Dz. Urz. Woj.Wlkp.Poz.1627 .)                                          

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE