2019.06.24 - imieniny: Jana, Danuty, Janisława, Wiliama

Burmistrz odpowiada na pytania

Witamy Państwa,
przedstawiam odpowiedzi na nadesłane pytania:

Liczba wszystkich pytań: 110


Pytanie:

Od stycznia 2013 r. nie ma połączeń autobusowych z Rudy, Bestwina, Baszkowa, Konarzewa i Chachalni do Krotoszyna. Bo burmistrz prowadzi rozmowy. Bo nie chce dopłacać. Bo to trudny temat. No na pewno nie łatwy. Zwłaszcza dla osób które muszą dotrzeć do lekarza specjalisty w Krotoszynie. Dyskretnie przemilczę temat zdunowskiej prywatnej przychodni. Nie wszyscy mają samochody. Ci co mają, i w Zdunach mieszkają mogą nie czuć problemu. Przywrócenie komunikacji autobusowej - dwie pętle po gminie i przez Krotoszyn! To konieczność. Nie tylko hasło wyborcze. Kiedy realizacja obietnicy wyborczej ? https://www.facebook.com/burmistrzzdun/

pytanie zadał(a): Mieszkaniec Zdun
2016-01-26 09:00:53

Odpowiedź:

Informuję uprzejmie, że linia autobusowa, o którą Pan pyta funkcjonuje. Autobusy jeżdżą na Rudę i z powrotem rano i po południu. Pozdrawiam.


Pytanie:

Stypendia dla uzdolnionych uczniów? Tak! Na miarę możliwości naszej Gminy, ale tak! Dowód uznania dla osiągnięć uzdolnionych uczniów to nie tylko wsparcie finansowe, ale także promowanie postaw. Nagradzanie zdolnych i pracowitych nakłania do bycia zdolnym i pracowitym innych uczniów. Będę przekonywał członków nowej Rady Miejskiej Zdun do podjęcia odpowiedniej uchwały w tej sprawie. Kiedy realizacja obietnicy wyborczej ? http://tomaszchudy.pl/?p=369

pytanie zadał(a): Mieszkaniec Zdun
2016-01-26 08:55:37

Odpowiedź:

Informuję uprzejmie, że w planie jest wprowadzenie programu stypendialnego od września 2016 r. Pozdrawiam.


Pytanie:

Parking koło ratusza w Zdunach… …należy powiększyć. Można to zrobić kosztem trawnika i resztek fundamentów niegdysiejszej trybuny. W ten sposób po reorganizacji ruchu na parkingu uzyskamy dodatkowy rząd do parkowania aut. Takie rozwiązanie i przeznaczenie na przebudowę parkingu odpowiednich pieniędzy będę rekomendował nowej Radzie Miejskiej, o ile oczywiście wyborcy mi zaufają. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych jest koniecznością. Mimo powstania parkingu za Zespołem Szkół i przy remizie strażackiej nadal jest tłok na rynku. Osoby z niepełnosprawnością, i te, które na załatwienie sprawy w UM mają mało czasu chcą zaparkować jak najbliżej. Trudno im się dziwić. Dziękujemy wszystkim, którzy nie zastawiają miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy realizacja obietnicy wyborczej ? http://tomaszchudy.pl/?p=376

pytanie zadał(a): Mieszkaniec Zdun
2016-01-26 08:52:24

Odpowiedź:

Informuję uprzejmie, że właśnie przejmujemy od Powiatu Krotoszyńskiego tereny zielone przy ratuszu w Zdunach. W miarę możliwości finansowych będziemy realizowali to zadanie. Jednak w pierwszej kolejności czeka nas wybudowanie kanalizacji w aglomeracji miejskiej Zdun.


Pytanie:

Zagospodarowanie stadionu przy Strzeleckiej …nastąpi po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami. Czy ma być bieżnia? Duże pełnowymiarowe boisko, czy raczej dwa mniejsze i wielofunkcyjne? Trawiaste czy pokryte sztuczną nawierzchnią? Bieżnia? Co jeszcze ma powstać w tym rejonie? Czy Gmina Zduny ma zwiększyć swoje zadłużenie i zainwestować w budowę sali widowiskowo-sportowej na gminnych gruntach z tyłu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? Tu oczywiście należy pozyskać środki z Totalizatora Sportowego oraz z Ministerstwa Sportu. Możliwe jest również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Kiedy realizacja tej obietnicy wyborczej? http://tomaszchudy.pl/?p=380

pytanie zadał(a): Mieszkaniec Zdun
2016-01-26 08:47:42

Odpowiedź:

Informuję uprzejmie, że nie przeprowadzaliśmy jeszcze konsultacji społecznych w tej sprawie. Głównie z tego powodu, że musimy najpierw usunąć zapóźnienie cywilizacyjne, które zastaliśmy w Zdunach, tj. wybudować kanalizację w aglomeracji miejskiej. Po zakończeniu tej inwestycji zamierzamy przystąpić do realizacji tego tematu.


Pytanie:

Do Burmistrza Miasta i Gminy Zduny W ramach dotacji rządowej, każdemu dziecku dziecku w klasach I i II przysługuje dotacja 50zł na zakup ćwiczeń oraz dodatkowo 25zł na zakup ćwiczeń do języka angielskiego. Dlaczego dzieci w szkole podstawowej w Zdunach otrzymały tylko elementarz dofinansowany przez ministerstwo edukacji, z którego będą korzystały 3 kolejno następujące po sobie roczniki dzieci. Na jakiej podstawie dyrekcja szkoły podstawowej w Zdunach podjęła decyzję, aby dzieci z rocznika 2008 (obecnie klasa druga) były rocznikiem, który nie otrzymał ćwiczeń (na które gmina otrzymała dotacje rządową)? Co stało się z tymi pieniędzmi, które przysługiwały naszym dzieciom już w zeszłym roku i tym obecnym? Szkoła w Zdunach jako jedyna w powiecie nie zapewniła swoim uczniom dostępu do materiałów ćwiczeniowych, gdzie wszystkie szkoły z naszego powiatu korzystają z ćwiczeń i innych materiałów dodatkowych, które zapewnia szkoła. Wiadomo, że dzieci pracują w różnym tempie pracy, a te zdolniejsze zapewne się nudzą czekając na te "wolniejsze". Czy szkoła weźmie odpowiedzialność za braki edukacyjne naszych dzieci? W klasie pierwszej dziecku w ciągu pierwszego semestru otrzymało od szkoły ok 40 kartek jednostronnego ksera przy czym dzieci korzystające z "boksów" na jeden semestr przerabiają 2 książki ćwiczeń, z których jedne ćwiczenia zawierają po ok 100 stron. Proszę o interwencję bo sami nic nie możemy zdziałać, gdyż dyrekcja szkoły, chyba jest głucha na nasze apele.

pytanie zadał(a): rodzic
2016-01-05 20:03:07

Odpowiedź:

Odpowiedź od Dyrektora Zespołu Szkół Pana Andrzeja Hejdysza: W związku z odpowiedzią na pytanie z dnia 13 stycznia 2016 roku, pragniemy poinformować, że dotacja celowa z budżetu Państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została rozdysponowana w Szkole Podstawowej w Zdunach w kolejnych latach szkolnych w następujący sposób: 2014/2015 - kwota przeznaczona na materiały ćwiczeniowe to 3910,63. Zakupiono z tych środków: puzzle piankowe, alfabety, drukarkę dla klas I, tonery do drukarki, papier ksero do powielania ćwiczeń, 2015/2016 – kwota przeznaczona na materiały ćwiczeniowe to 3861,00. Zakupiono z tych środków: laptop dla klasy II, słowniki ortograficzne, ćwiczenia do j. angielskiego, papier ksero, tonery do drukarki, Celowo nie zakupiono zeszytów ćwiczeń, gdyż nie są one obowiązkowe, a pieniądze z tej puli zostały przeznaczone na zakup ww. materiałów, co jest zgodne z wytycznymi MEN. Nie należy mylić pojęcia materiałów ćwiczeniowych, na które przeznaczona jest dotacja z zeszytem ćwiczeń. Owszem, zeszyt ćwiczeń mieści się w materiałach ćwiczeniowych, jednak korzystanie z nich jest indywidualną sprawą szkoły. Nauczyciel na pełną swobodę w doborze metod, form i środków dydaktycznych w dążeniu do opanowania podstawy programowej przewidzianej na dany etap edukacyjny. Powoływanie się na sposoby realizacji podstawy programowej przez inne szkoły nie jest dla nas żadnym miarodajnym wskaźnikiem. W opinii niektórych autorytetów zajmujących się metodyką nauczania wczesnoszkolnego, Ministra MEN oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty korzystanie z gotowych zeszytów powinno zostać zminimalizowane. Zeszyty ćwiczeń uczą schematycznego myślenia. Uczeń podąża z góry określonym torem, wypełniając zaplanowane przez wydawcę puste miejsca. Natomiast aktywność dziecka niekorzystającego z zeszytu ćwiczeń organizowana jest w oparciu o temat wiodący, wokół którego tworzy się sytuacje problemowe – zadania do rozwiązania. Dyrekcja szkoły uważa, że należy dążyć do optymalizacji warunków tworzących sytuacje dydaktyczne oraz obrać odpowiednią strategię edukacyjną. Jednak brak zrozumienia tematu przez osoby zaangażowane w proces dydaktyczny sprawił, że w obecnym roku szkolnym powrócono do zakupu ćwiczeń. Nawiązując do odpowiedzialności za powodzenia edukacyjne dziecka, należy wziąć pod uwagę, że ma na nie wpływ wiele czynników (zdecydowanie nie jest to posiadanie zeszytu, o którym mowa). Szkoła przywiązuje ogromną wagę do wyposażenia klas I-III w środki dydaktyczne, audiowizualne i materiały ćwiczeniowe. Dowodem na to są klasopracownie wyposażone w tablice interaktywne, komputery, drukarki, projektory itd. W nawiązaniu do zarzutu, że „dyrekcja szkoły jest głucha na nasze apele” informujemy, że jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie sugestie ze strony rodziców w kwestii organizacji nauczania i wychowania natomiast dydaktyka jest domeną nauczycieli. Dyrektor wielokrotnie zwracał się z prośbą o włączenie się rodziców w tworzenie programu wychowawczego szkoły i profilaktyki, które są bardzo ważnym elementem wychowawczym, jednak apel ten został bez odzewu. Pragniemy dodać, że nauczanie bez zeszytów ćwiczeń jest alternatywą dla tradycyjnego nauczania i wspólnie z rodzicami warto byłoby podjąć trud jego realizacji. Niestety, bez sprzymierzeńców nie jesteśmy w stanie zrealizować tego zadania.


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE