2018.04.26 - imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Wiliama

Burmistrz odpowiada na pytania

Witamy Państwa,
przedstawiam odpowiedzi na nadesłane pytania:

Liczba wszystkich pytań: 110


Pytanie:

Czy zgadza się Pan z moim stanowiskiem, że przygotowana strategia rozwoju na lata 2016-2023 jest bardzo słabym i nierealistycznym materiałem. ? Jeśli nie to proszę podać sensowne argumenty. Moim zdaniem jest materiałem przygotowanym na kolanie, bez określenia kosztów realizacji poszczególnych zadań. Ilość wpisanych zadań przewyższa możliwości finansowe gminy. Również przedział czasowy 2016 - 2023 (niespełna 7 lat) jest nierealny na zaplanowanie i wykonanie założeń strategii. Analizując zakres działań prowadzonych w celu skonstruowania i wdrożenia strategii rozwoju Gminy Zduny trudno dostrzec jakiekolwiek wysiłki podjęte w celu sprawdzenia, czy udowodnienia, że realizacja zarekomendowanych w strategii przedsięwzięć rzeczywiście wywoła pożądane rezultaty, które zapisane zostały w postaci celów strategicznych. Przedsięwzięcia priorytetowe zostały prawdopodobnie określone na podstawie wypadkowej indywidualnych ocen wystawionych im przez lokalnych liderów. Można mieć poważne wątpliwości czy tak stworzona hierarchia rzeczywiście oddaje potencjalny wkład poszczególnych przedsięwzięć w realizację wizji i celów rozwoju. Mając z jednej strony jedynie zamysły przedsięwzięć, a z drugiej ogólnikowo sformułowane cele strategiczne, nie sposób racjonalnie i z dużym prawdopodobieństwem oszacować celowości proponowanych przedsięwzięć. Można sądzić iż w takiej sytuacji wybór priorytetów oparty był w dużej mierze na intuicji, osobistych preferencjach, własnych przekonaniach liderów co do potrzeb gminy, a nie spójności przedsięwzięć z celami. Trafność dokonanych w ten sposób wyborów jest wielce wątpliwa, choć nie sposób jej jednoznacznie potwierdzić czy zakwestionować. Sam fakt ogromnej niepewności w której podejmowane są decyzje i brak podjęcia działań na rzecz jej ograniczenia pozwala jednak stwierdzić iż mechanizm wyboru skutecznych narzędzi realizacji wizji i celów nie gwarantuje uzyskania wiarygodnych wyników, co stwarza ryzyko dużych rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi i pożądanymi rezultatami wdrażania strategii i tym samym zmniejsza szanse jej sukcesu.

pytanie zadał(a): Mieszkaniec Zdun
2016-03-19 23:24:28

Odpowiedź:

Strategia Rozwoju Gminy zawiera wszelkie potrzebne elementy. Została stworzona w oparciu o szerokie konsultacje społeczne. Była omawiana na zebraniach w sołectwach i na zebraniu w Zdunach. Elektronicznie ankietę, na której również oparto założenia strategii wypełniło ponad 130 osób. Wypełniono prawie 50 egzemplarzy. Dokument jest więc przygotowany rzetelnie na podstawie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, a nie w oparciu jak Pan twierdzi o "wypadkowej indywidualnych ocen wystawionych im przez lokalnych liderów". Tak więc nie zgadzam się z Pana stanowiskiem. Co do pozostałych wątpliwości, które miejscami sobie przeczą również. Strategia nie jest dokumentem stałym i będzie modyfikowana. Na tym etapie daje nam możliwości ubiegania się o środki w funduszy pomocowych Unii Europejskiej.


Pytanie:

Od 14 marca zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Zdunach. W środy Urząd będzie czynny w godzinach od 9:00 do 17:00. Sekretariat i MGOPS będzie czynny od 7:00 do 17:00. Kasa czynna od 9:00 do 15:00. W pozostałe dni tygodnia bez zmian od 7:00 do 15:00. Zmiana jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców. Wszystko super. Tylko w pędzie do robienia czegokolwiek łamie Pan prawo. W związku z tym mam kilka pytań. Kto u Pana w urzędzie odpowiada za wprowadzanie zmian niezgodnych z polskim prawem pracy ? Czy znana jest Panu ustawa „Kodeks Pracy” ? Słyszał Pan kiedyś o czymś takim jak „doba pracownicza” ? Kto zapłaci urzędnikom za pracę w godzinach nadliczbowych ? Poniżej kilka słów darmowego wykładu z prawa pracy. Doba w rozumieniu art. 128 § 3 K.p. ma podstawowe znaczenie dla ustalenia ewentualnych przekroczeń norm czasu pracy i prawa pracownika do rekompensaty za nadgodziny. Za pracę w nadgodzinach, zgodnie z art. 151 K.p., uważa się pracę przekraczającą normy czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy) oraz przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Dokonanie ustalenia wskazanych przekroczeń następuje w określonych ramach czasowych - w odniesieniu do nadgodzin dobowych zawsze w granicach doby pracowniczej, w której miała miejsce praca ponad normę lub ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Dlatego tak ważne jest ustalenie, kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła dana doba pracownicza. Rozkład czasu pracy przewidujący wcześniejsze rozpoczęcie pracy w następnym dniu kalendarzowym, ale w ramach tej samej doby pracowniczej, może oznaczać pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli przykładowo, jednego dnia pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z harmonogramem o godzinie 900, to jego doba pracownicza trwa do godziny 900 następnego dnia. Harmonogram pracy tego pracownika nie powinien więc w tym dniu przewidywać rozpoczęcia pracy przed tą godziną. Stanowiłoby to planowanie pracy w godzinach nadliczbowych, co jest niezgodne z przepisami o czasie pracy.

pytanie zadał(a): Mieszkaniec Zdun
2016-03-19 22:55:08

Odpowiedź:

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Zdunach zostały wprowadzone zgodnie z prawem. Organizowanie pracy UM w Zdunach należy do sekretarza Gminy. W związku ze zmianami w godzinach urzędowania w środy od 9:00 do 17:00 nie będą wypłacane żadne dodatkowe gratyfikacje.


Pytanie:

Pani Burmistrzu. W gminie Zduny jest bardzo dużo ludzi samotnych, schorowanych którzy ze względu na swoje zdrowie ( nie mogą chodzić, poruszają się na wózkach) nie wychodzą do ludzi, siedzą w „ czterech ścianach” .Osoby te jeszcze bardziej zamykają się w sobie gdyż brakuje im kontaktu z ludźmi. Panie Burmistrzu posiadamy tak piękny obiekt – salę Centrum Animacji Społecznej w Zdunach dostosowaną do ludzi ze schorzeniami ( winda) która chociażby dwa razy w tygodniu w godzinach południowych mogła by być użyczona bezpłatnie lub za małą opłatą na takie spotkania wraz z dowozem tych osób? Podczas tych spotkań można by było zorganizować im gimnastykę, pogadanki, oglądanie filmów czy zwykłe poplotkowanie przy kawie czy herbacie. Uważam, że z takiej formy spędzenia czasu wielu ludzi chętnie by skorzystało. Panie Burmistrzu prosimy o przemyślenie tego tematu, czy jest to możliwe do zrealizowania.

pytanie zadał(a): Mieszkanka Zdun
2016-03-02 14:32:36

Odpowiedź:

Witam, Dla osób starszych i samotnych wiele działań prowadzi Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce Zarząd Oddziału Regionalnego w Zdunach. Proszę o kontakt ze Związkiem pod nr telefonu: (62) 721 50 01 w środę pomiędzy 10:00 a 12:00. Ponadto wiele zajęć i wydarzeń kierowanych do seniorów prowadzi Biblioteka, Zdunowski Ośrodek Kultury oraz organizacje pozarządowe. Konieczność dowiezienia na miejsce wydarzenia nie była dotąd zgłaszana. Proszę o informację o szczególnych potrzebach do liderów społecznych - prezesów stowarzyszeń i organizacji, lub kierowników jednostek. Spróbujemy pomóc. Pozdrawiam.


Pytanie:

Nieodpusujecie na pytania więc po Co zadawać pytania.pytałem o Dino na krotoszynskiej kiedy będzie i kiedy będzie ścieżka rowerowa do krotoszyna

pytanie zadał(a): mieszko
2016-02-25 22:23:47

Odpowiedź:

Witam, Odpowiedzi na pytania są publikowane dwa razy w miesiącu. Proszę zapoznać się z instrukcją. Pozdrawiam,


Pytanie:

Panie Burmistrzu. Mijając skrzyżowanie dróg i kierując się ulicą Wrocławską w stronę DINO po prawej stronie przy pierwszej posesji znajduje się bardzo wąski chodnik. Idąc nim człowiek boi się czy nie zostanie potrącony przez nadjeżdżające pojazdy a co dopiero gdy te samochody się mijają. Przy tym chodniku na płocie zwisa rosnący żywopłot, gałęzie te mogą „ wykuć oczy”, przeszkadzają, nie można się oprzeć o płot gdy przejeżdżają duże pojazdy. Wiosną żywopłot zacznie powiększać swoja objętość. Osoby starsze, dzieci oraz osoby jadące wózkami są zmuszone wejść na ruchliwą jezdnię aby przejść ten odcinek drogi. Panie Burmistrzu prosimy o wpłynięcie na właściciela owej posesji, aby zlikwidował żywopłot od strony ulicy Wrocławskiej. Z poważaniem mieszkańcy Zdun.

pytanie zadał(a): Mieszkańcy Zdun
2016-02-25 07:28:57

Odpowiedź:

Witam, Odpowiedź na to pytanie zostanie przesłana na maila po przeprowadzeniu wizji lokalnej. Pozdrawiam.


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE