2019.09.15 - imieniny: Albina, Nikodema, Lility, Melity

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

2019-06-05

herb Gminy Zduny

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                             Zduny, 05 czerwca 2019r.

ul. Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym

z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XLIX/345/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

pod nazwą: 

,,Sportowe Lato”

 

Ofertę w dniu 31 maja 2019 r. złożyło Stowarzyszenie ,,Razem Dla Konarzewa”.

 

Wartość wnioskowanej dotacji – 4700,00 zł, słownie:  cztery tysiące siedemset złotych 00/100.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.net.pl . Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 12 czerwca 2019 r.

 

                                                                                                                          Burmistrz Zdun

                                                                                                                     /-/ mgr Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE