2018.04.19 - imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

Skorzystaj z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji!

2018-11-29

Bezpłatne szkolenie dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Plakat informujący o bezpłatnym szkoleniu oraz wymaganiach, jakie musi spełnić kandydat

Projekt pt. Akademia aktywności zawodowej realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Sprawiedliwości. Realizowany jest przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. 

Inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, z gmin należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych. 

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uczestnictwo w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie. 

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 4h na osobę

- zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2h

2. Szkolenie zawodowe:

- prawo jazdy kat C. C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 235 h

- prawo jazdy kat D + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 220 h

3. Pośrednictwo pracy - 6h na osobę 

- zajęcia indywidualne 3 spotkania x 2h

a ponadto wsparcie towarzyszące w postaci stypendium szkoleniowego (8,6 zł brutto na h szkolenia), zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia (do 400zł), wyżywienia podczas zajęć teoretycznych, opłacenia egzaminów. 

 

Wszelkie informacje dostępne w Biurze Projektu:

ul. Skalmierzycka 2A

62-800 Kalisz

siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego Haładyn

tel. 577 80 77 87

e-mail: wielkopolska@asise.pl 

www.szkolenia.asise.pl

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE