2022.7.1 - imieniny: Haliny, Mariana, Teobalda


UWAGA ! BURZE Z GRADEM!

IMGW-PIB OSTRZEGA: burze z gradem/2  od 13:00 do 22:00 dnia 01.07.2022r., deszcz do 50 mm, grad oraz porywy wiatru do 110 km/h.
 
UWAGA ! UPAŁ ! 
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2  od 12:00  dnia 30.06.2022r. do 20:00 dnia 01.07.2022r. temperatura maksymalna 34 °C, lokalnie 35 °C.Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Rejestracja zgonów

Do kogo się zwrócić?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Beata Jezierska-Durak

Pokój nr 109, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 20, e-mail: usc@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów; sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń; przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński; wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego; przyjmowanie zgłoszeń i wymeldowani pobytu stałego i czasowego; prowadzenie rejestru stałych mieszkańców.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon,
 • dowód osobisty osoby zmarłej, książeczka wojskowa zmarłego podlegającemu ewidencji wojskowej,
 • jeżeli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych – zezwolenie prokuratora,
 • do wglądu aktualny dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej zgon.


 
Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon.
 Opłaty:
 • po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu.
 • następne odpisy podlegają opłacie skarbowej: odpis skrócony 22,00 zł, odpis zupełny 33,00 zł.


Opłatę skarbową można dokonać:
 • w Kasie Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Kasy (poniedziałek ,wtorek, czwartek, piątek – od 8.00 do 14.00, środa od 9:00 do 15.00 lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie w dniu zgłoszenia.
Podstawa prawna:
Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zmianami)Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia zgonu należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu. W przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin.
 
Osoby uprawnione go zgłoszenia zgonu:
 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci,
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 • administrator budynku,
 • szpital, zakład opiekuńczy, jeżeli tam nastąpi zgon.


 
Zgłoszenia dokonuje się według miejsca zgonu, a nie według miejsca zamieszkania.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE