2017.07.20 - imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza

UWAGA! BURZE Z GRADEM!

Synoptycy zapowiadają wystąpienie opadów deszczu lub gradu. Prognozowana wysokość opadów lokalnie  do 40 mm. Miejscami burze. Prognozuje się również wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami wiatru do 90 km/h z północnego zachodu.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazywać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62725292 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 7215001. fax  62725243).
 

Pierwszy dowód osobisty dla osoby, która ukończyła 18 rok życia

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych – Maria Skałecka

Pokój nr 107, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 21, e-mail: maria.skalecka@zduny.pl

Zakres obowiązków: ewidencja i wydawanie dowodów osobistych; nadzorowanie zbiórek publicznych i zgromadzeń; współdziałanie z organami wojskowymi; organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie Obrony Cywilnej.

 

 Godziny pracy: W środy od 9:00 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:00 do 15:00.

Wymagane dokumenty:
- Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego. Formularz dostępny poniżej, lub w pokoju nr 107 w Urzędzie Miejskim w Zdunach.
- Aktualne  fotografie – 2  szt.  (o  wymiarach  35x45  mm,  z  widocznym  lewym profilem twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami)
- aktualny  odpis  skrócony  aktu  urodzenia  (w  przypadku  osób  urodzonych poza terenem Gminy Zduny)
Informacje dodatkowej o sposobie wypełnienia formularza można otrzymać w pokoku nr 107.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

format: pdf

pobierz plik

Opłaty: Wolne od opłaty skarbowej.

Termin realizacji: do 30 dni roboczych od złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Składanie wniosku:

Wnioski należy składać osobiście, a przygotowane do odbioru dowody również odbierać osobiście.

Odpisy skrócone aktów urodzenia i małżeństwa wydawane do dowodów osobistych są zwolnione z opłaty skarbowej.

Wydany dowód osobisty jest ważny:

-10 lat od jego wydania w przypadku osób, które ukończyły 18 lat,

-na czas nieoznaczony w przypadku osoby, która ukończyła 65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Tryb odwoławczy: W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie skłąda się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Zdun.

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974.(Dz. U.z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania , wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r., Nr 47, poz.384) z 2009 r., Nr 47, poz. 384)

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE