2018.01.17 - imieniny: Antoniego, Rościsława, Mariana, Rosława

SZACOWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH PRZEZ DZIKI, ŁOSIE, JELENIE, DANIELE I SARNY

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. rolnych, leśnictwa i gospodarki gruntami – Magdalena Krawczyk

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: magdalena.krawczyk@zduny.pl

Zakres obowiązków: ochrona gruntów rolnych i leśnych; gospodarowanie i zarzadzanie gruntami komunalnymi ; komunalizacja gruntów; prowadzenie ewidencji gruntów.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek skierowany do Burmistrza Zdun – formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach lub w pokoju nr 24,
  • wypis z rejestru gruntów (ksero)
  • kopię umowy dzierżawy lub inny dokument potwierdzający formę prawną władania gruntem
  • odręcznie zrobiony szkic sytuacyjny uprawy z oznaczeniem miejsca wystąpienia szkody

Informacje o sposobie wypełnienia formularza i o ewentualnej potrzebie dostarczenia dodatkowych dokumentów można otrzymać w pokoju nr 213, tel. 62 721 50 01 wewnętrzny 24.
Opłaty:
Brak.
Termin załatwienia sprawy:
Oględziny dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Tryb odwoławczy:
Przysługuje Odwołanie w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego na miejsce wystąpienia szkody.
Podstawa prawna:
art. 46 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy -  Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 651),
 
 

WNIOSEK SZKODA ŁOWIECKA

format: ms word (*.doc)

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE