2018.012.15 - imieniny: Niny, Celiny, Krystiany, Fortunaty, Waleriana


           UWAGA!!! BRAK WODY!!!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. informuje, że
we WTOREK-  18.12.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości BASZKÓW, DZIEWIĄTE, TRZASKI w godzinach 9 00  – 12 30.
Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej.
W związku z powyższym prosimy  Mieszkańców o zabezpieczenie potrzebnej ilości wody na czas trwania prac.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – Wioletta Lewandowska

Pokój nr 114, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 13, e-mail: wioletta.lewandowska@zduny.pl

Zakres obowiązków: ustalanie podstawy wymiaru zobowiązań podatkowych; zbieranie i wysyłanie informacji podatkowych; wystawianie nakazów płatniczych; prowadzenie ewidencji nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
Osoby fizyczne i osoby prawne:
 -  wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego (do pobrania poniżej)
 Załączniki  do wniosku:
- faktury VAT ,dokumentujące zakup oleju napędowego lub ich  kserokopie,
 - zestawienie faktur  (w przypadku gdy liczba załączników nie mieści się w poz.21 wniosku),
 - umowy  dzierżawionych gruntów . 
 - osoby prawne wpis do KRS
 Wnioski także są  dostępne  w pokoju Nr  114. Informacje o sposobie wypełnienia wniosku można otrzymać w pokoju  nr 114, tel. 62 721 50 01 wew. 13.
Termin załatwienia sprawy:
1) Decyzje wydaje się w terminie 30 dni  od dnia złożenia wniosku  o zwrot podatku  akcyzowego . 
 2) Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:
 -   od 1 kwietnia do 30 kwietnia
 -   od 1 października  do 31 października

Termin składania wniosków:
Termin ustawowy:
 - I termin  od 1 luty  do 28 luty   ( faktury za okres od  1 września roku poprzedzającego  do 31 stycznia ) 
 - II termin  od 1 sierpnia do 31 sierpnia - (faktury za okres od  1 luty do 31 lipca )
Podstawa prawna:

  1. ustawy z dnia 10 marca o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej  ( Dz. U z 2015 poz. 1340)
  2. ustawy z dnia  14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2016 poz.23 z późn.zmn.)

 


Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  


Wzór wniosku o zwrot akcyzy

format: pdf

pobierz plik

Wzór - zestawienie faktur

format: *.doc

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE