2018.011.19 - imieniny: Elżbiety, Seweryny, Seweryna, Faustyna

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego o hektarach przeliczeniowych, inne dotyczące posiadania nieruchomości.

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – Wioletta Lewandowska

Pokój nr 114, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 13, e-mail: wioletta.lewandowska@zduny.pl

Zakres obowiązków: ustalanie podstawy wymiaru zobowiązań podatkowych; zbieranie i wysyłanie informacji podatkowych; wystawianie nakazów płatniczych; prowadzenie ewidencji nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
Wniosek skierowany do Burmistrza Zdun zawierający NIP / PESEL.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Opłata skarbowa wynosi: 17,00 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.
Sytuacje, w których opłata skarbowa nie jest pobierana, zostały opisane w art. 2, 3 i 3a ustawy o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001  
Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 z późn.zmn.).

 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726 ).

 
  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783 z późn. zm.).

 
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Zdun.


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE