2018.012.10 - imieniny: Julii, Danieli, Daniela, Judyty, Radzisławy

Podatek od środków transportowych Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Do kogo się zwrócić?

Podinspektor ds. obsługi kasowej – Danuta Kleinert

Pokój nr 115, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 15, e-mail: danuta.kleinert@zduny.pl

Zakres obowiązków: wystawianie dowodów wpłat i wypłat; pobieranie opłat od podatników; pobór podatków; ewidencja środków transportowych; prowadzenie ewidencji wody od osób fizycznych.

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A.
  2. Decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu – w przypadku czasowego wyrejestrowania pojazdu.
  3. Kopia faktury w przypadku sprzedaży potwierdzona przez wydział Komunikacji.4. Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach lub w pokoju nr  115.
Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
Bez opłat
Tryb odwoławczy:
Od decyzji określającej wysokość podatku od środka transportowego przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Zdun.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).
  2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).      3.Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2015 r.

 
 
Informacje dodatkowe:
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
  1. samochody ciężarowe, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
  2. samochody ciężarowe, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.
  3. ciągniki siodłowe i balastowe, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

Formularz podatkowy - podatek od środków transportu

format: pdf

pobierz plik

Załącznik do deklaracji podatkowej od środków transportu

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE