2018.012.10 - imieniny: Julii, Danieli, Daniela, Judyty, Radzisławy

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny. Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku.

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – Wioletta Lewandowska

Pokój nr 114, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 13, e-mail: wioletta.lewandowska@zduny.pl

Zakres obowiązków: ustalanie podstawy wymiaru zobowiązań podatkowych; zbieranie i wysyłanie informacji podatkowych; wystawianie nakazów płatniczych; prowadzenie ewidencji nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
- Osoby fizyczne : wypełniony formularz informacji dotyczący                                                
  odpowiedniego podatku . 
- Osoby prawne   :wypełniona deklaracja  podatkowa dotycząca 
  odpowiedniego podatku.
 
Formularze informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwały w sprawie stawek podatkowych są dostępne na stronie internetowej urzędu  Miejskiego w Zdunach  lub w pokoju Nr  114.
 
Informacje o sposobie wypełnienia formularza można otrzymać w pokoju  nr 114, tel. 62 721 50 01 wew. 13


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.
Opłatę skarbową można dokonać:

  • w Kasie Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Kasy (poniedziałek ,wtorek, czwartek, piątek – od 8.00 do 14.00, środa od 9:00 do 15.00 lub
  • na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu podania.
Termin załatwienia sprawy:
Po przedłożeniu do wglądu dokumentów (w razie potrzeby) przewiduje się  załatwienie sprawy niezwłocznie, nie później jednak  niż w terminie 1 miesiąca
Podstawa prawna:
  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 poz. 613 z późn. zmn.)
  2. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zmn.).
  3. Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości  stawek podatku  od nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2015 poz.5987)
  4. Uchwały Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Zdunach  z dnia 11 grudnia  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  5. Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r. poz.1381 z późn. zmn.)
  6. Ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U z 2013r. 465 z późn.zmn.)
  1. Uchwały nr XIII/84/2015Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów ustalenia wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 7387)

 Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  


Deklaracja na podatek od nieruchomości 2018

format: *.pdf

pobierz plik
 
format: *.doc

Deklaracja na podatek leśny 2018

format: *.pdf

pobierz plik
 

format: *.doc

pobierz plik

Deklaracja na podatek rolny 2018

format: *.pdf

pobierz plik
 

format: *.doc

pobierz plik
 
 

Załącznik - informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2018

format: *pdf

pobierz plik
 
format: *.doc
 

Załącznik - Informacja w sprawie podatku leśnego 2018

format: *.pdf

pobierz plik

format: *.doc

pobierz plik

Załącznik - Informacja w sprawie podatku rolnego 2018

format: *.pdf

pobierz plik

format: *.doc

pobierz plik
Uchwała Rady Miejskiej Zdun określająca stawki podatkowe obowiązujące w 2018 r.

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE