2022.5.26 - imieniny: Filipa, Pauliny, EwelinyKOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.
Zawiadamia, że w dniu 
27.05.2022 r. (piątek)
nastąpi przerwa w dostawie wody
do miejscowości: Baszków, Bestwin, Trzaski, Dziewiąte, Rochy, Ruda
w godzinach 10:00 - 13:00
Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi
na stacji uzdatniania wody.
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców
o zabezpieczenie potrzebnej ilości wody na czas trwania prac.
Za utrudnienia przepraszamy.

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDUNY

Do kogo się zwrócić?

Podinspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej Ewelina Robak w zastępstwie Pani Magdalena Grobelna

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: magdalena.grobelna@zduny.pl;  ewelina.robak@zduny.pl

Zakres obowiązków: sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie zaświadczeń do Kancelarii Notarialnej o położeniu działek; gospodarka zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Urzędu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek strony.
  2. Kserokopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną działką


      Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu
      dostępnego wzoru.
 
Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia  - 17.00 zł /opłata przy składaniu wniosku/
Opłata skarbowa uiszczania w kasie  tut. Urzędu lub na konto lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001

Termin załatwienia sprawy:
Tryb ustawowy przewiduje  maksymalnie 30 dni na wydanie zaświadczenia ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, jednak w większości przypadków zaświadczenie jest wydawane  w ciągu 2-4 dni.
Odbiór : osobiście w pokoju nr 213 po uregulowaniu administracyjnej, bądź za pośrednictwem poczty pod wskazany adres, po wcześniejszym uregulowaniu opłaty.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna:
Uchwała nr  XV/108/2012  Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30. 03.2012.roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Zduny
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz.U.z 2015r., poz. 783 z póżń.zm./
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2016r.  poz. 23./
Informacje dodatkowe:
Gmina posiada ważne studium dla całej gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny nie jest aktem prawa miejscowego

Wniosek o o  wydanie  zaświadczenia o przeznaczeniu w  Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny.doc

format: word

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE