2017.05.28 - imieniny: Jaromira, Augustyna, Wilhelma

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej – Adrian Matysiak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: adrian.matysiak@zduny.pl

Zakres obowiązków: gospodarowanie zasobami służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności; sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;; prowadzenie rejestru właścicieli psów i wydawanie pozwoleń na utrzymanie rasy psów uznanej za agresywną; przygotowywanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych gminy z udziałem środków unijnych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek wg. załączonego wzoru
W przypadku nieruchomości, do której prawo własności posiada kilka osób należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli.
 

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

format: word

pobierz plik

Opłaty: brak

Termin realizacji: do 30 dni.

Składanie wniosku: Wnioski należy składać w sekretariacie w godzinach urzędowania.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.)

      2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Informacje dodatkowe:

Wnioski można składać w sekretariacie- pokój nr 111, I piętro - sekretariat.

Zezwolenie na usunięcie wymagane jest m. in. w przypadku:

  1. krzewów, których wiek przekracza 10 lat;
  2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
  • 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE