2020.2.26 - imieniny: Mirosława, Aleksandra, Lutochny


Uwaga !
W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w Zdunach – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o. o. w Krotoszynie informuję, że w dniu:
1 marca (poniedziałek) 2021 roku
W godzinach od 8:00 do godziny 14:00
Nastąpi przerwa w dostawie wody dla ulic: 
Witosa, Podgórna, Sportowa, Młynarska, Spokojna, Asnyka, Prusa, Reya, Konopnickiej, Słowackiego, Reymonta, Sosnowa   
 
A także możliwe będą wahania ciśnienia wody w ich okolicy.
Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenie jej jakości. Woda o zmienionym kolorze nie jest niebezpieczna dla zdrowia.
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o zabezpieczenie potrzebnej ilości wody na czas trwania prac.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Program usuwania azbestu w powiecie krotoszyńskim

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej – Adrian Matysiak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: adrian.matysiak@zduny.pl

Zakres obowiązków: gospodarowanie zasobami służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności; sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;; prowadzenie rejestru właścicieli psów i wydawanie pozwoleń na utrzymanie rasy psów uznanej za agresywną; przygotowywanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych gminy z udziałem środków unijnych.

Uprzjmie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnej utylizacji wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Zdunach. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio siedzibie w tut. Urzędzie, Rynek 2, pok. 213.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek wg załączonego wzoru.
 

Opłaty: brak

Składanie wniosku: Wnioski należy składać w sekretariacie w godzinach urzędowania.

Realizacja: Wnioski będą realizowane przez Starostę Krotoszyńskiego po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej. Prawdopodobny termin: do końca 2017 r.

Uwagi i informacje: Gmina Zduny przystąpiła w 2016 r. do wspólnego z Powiatem Krotoszyńskim programu usuwania azbestu. W tym celu Gmina zabezpieczyła odpowiednią kwotę stanowiącą część kosztów całości przedsięwzięcia.

Pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest będzie polegała na:

- demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu lub

- usunięciu, transporcie i unieszkodliwieniu.

Właściciel powinien na własny koszt wykonać nowe pokrycie dachu.

 

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE