2022.6.30 - imieniny: Emilii, Lucyny, Marcjała, Ciechosławy


UWAGA ! BURZE Z GRADEM!

IMGW-PIB OSTRZEGA: burze z gradem/2  od 14:00 do 22:00 dnia 30.06.2022r., deszcz do 50 mm, grad oraz porywy wiatru do 90 km/h.
 
UWAGA ! UPAŁ ! 
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2  od 12:00  dnia 30.06.2022r. do 20:00 dnia 01.07.2022r. temperatura maksymalna 34 °C, lokalnie 35 °C.Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Zaświadczenie o jakości wody

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. gospodarki komunalnej – Paulina Boguszyńska

Pokój nr 216, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 22, e-mail: paulina.boguszynska@zduny.pl

Zakres obowiązków: podejmowanie: nadzór nad mieniem komunalnym, w tym nadzór nad szaletami miejskimi, Domem Pogrzebowym, basenem kąpielowym, kotłowniami gminnymi; nadzór nad wodociągami miejskimi i prawidłową eksploatacją sieci wodociągowej; prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek wg. załączonego wzoru
Dowód wniesienia opłaty skarbowej (zobacz ; informacja w części „Opłaty”)
Informacje o sposobie wypełnienia formularza wniosku można otrzymać w pokoju
213     lub telefonicznie pod nr. 62 72 15 001 w. 22


Opłaty:
Z chwilą złożenia  wniosku opłata skarbowa 17,00 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.
- w kasie Urzędu Miejskiego
-na rachunek bankowy; Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna:


Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007., Nr 61,poz.417 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Informacje dodatkowe:
Wnioski można składać w sekretariacie - pokój nr 111, I piętro.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 216, II piętro.
 

Wzór wniosku: Zaświadczenie o jakości wody

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE