2019.09.15 - imieniny: Albina, Nikodema, Lility, Melity

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, BEZPIECZEŃSTWA, OŚWIATY I KULTURY

Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Bezpieczeństwa, Oświaty i Kultury Anna Pietrzak-Figlak

Pokój nr 102, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 16, e-mail: administracja@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu;  przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło; realizacja i koordynacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych; organizacja staży, praktyk zawodowych, robót publicznych; przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych; nadzór nad realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; współpraca zagraniczna; promocja gminy; nadzór nad stroną internetową miasta; pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

Inspektor ds. administracyjnych Alicja Drejkarz-Ostój

Pokój nr 111 (Sekretariat), pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01, e-mail: zduny@zduny.pl

Zakres obowiązków: przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi, wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub innymi pracownikami Urzędu; przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji; współpraca przy realizacji Programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Podinspektor do spraw kancelaryjnych

Pokój nr 111 (Sekretariat), pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01, e-mail: Magdalena.Poprawska@zduny.pl

Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa sekretariatu burmistrza i zastępcy burmistrza; obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej wraz z Punktem Potwierdzającym Profil Zaufany dla interesantów; realizacja zadań wynikających z wdrażania w urzędzie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Podinspektor ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego – Jagoda Patryas

Pokój nr 107, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 21, e-mail: jagoda.patryas@zduny.pl

Zakres obowiązków: ewidencja i wydawanie dowodów osobistych; nadzorowanie zbiórek publicznych i zgromadzeń; współdziałanie z organami wojskowymi; organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie Obrony Cywilnej.

 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej – Barbara Fornal

Pokój nr 9, parter, tel. 62 721 50 01 wew. 26, e-mail: barbara.fornal@zduny.pl

Zakres obowiązków: przygotowywanie sesji rady oraz posiedzeń komisji; opracowywanie materiałów z obrad oraz prowadzenie rejestru uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych i przekazywanie ich burmistrzowi.

Informatyk – Rafał Markowski

Pokój 211, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 30, e-mail: rafal.markowski@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie strony internetowej Gminy Zduny oraz Biuletynu Informacji Publicznej; zapewnienie sprawnej obsługi informatycznej Urzędu ; dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE