2017.07.21 - imieniny: Daniela, Dalidy, Andrzeja, Pauliny, Wawrzyńca

UWAGA! BURZE Z GRADEM!

Synoptycy zapowiadają wystąpienie opadów deszczu lub gradu. Prognozowana wysokość opadów lokalnie  do 40 mm. Miejscami burze. Prognozuje się również wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami wiatru do 90 km/h z północnego zachodu.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazywać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62725292 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 7215001. fax  62725243).
 

WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I ROZWOJU

Inspektor ds. geodezji i budownictwa Barbara Uciechowska

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: barbara.uciechowska@zduny.pl

Zakres obowiązków: sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie zaświadczeń do Kancelarii Notarialnej o położeniu działek; załatwianie spraw z zakresu podziału i rozgraniczenia nieruchomości; gospodarka zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Urzędu.

Inspektor ds. rolnych, leśnictwa i gospodarki gruntami – Ewa Drobinska

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: ewa.drobinska@zduny.pl

Zakres obowiązków: ochrona gruntów rolnych i leśnych; gospodarowanie i zarzadzanie gruntami komunalnymi ; komunalizacja gruntów; prowadzenie ewidencji gruntów.

Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej – Adrian Matysiak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: adrian.matysiak@zduny.pl

Zakres obowiązków: gospodarowanie zasobami służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności; sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;; prowadzenie rejestru właścicieli psów i wydawanie pozwoleń na utrzymanie rasy psów uznanej za agresywną; przygotowywanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych gminy z udziałem środków unijnych.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej – Stanisław Kopański

Pokój nr 216, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 22, e-mail: stanislaw.kopanski@zduny.pl

Zakres obowiązków: podejmowanie: nadzór nad mieniem komunalnym, w tym nadzór nad szaletami miejskimi, Domem Pogrzebowym, basenem kąpielowym, kotłowniami gminnymi; nadzór nad wodociągami miejskimi i prawidłową eksploatacją sieci wodociągowej; prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.

Inspektor ds. działalności gospodarczej i komunikacji – Tomasz Patalas

Pokój nr 216, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 22, e-mail: Tomasz.patalas@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie spraw związanych z ewidencją przedsiębiorców; udzielaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; prowadzenie ewidencji dróg gminnych; nadzór nad budową, modernizacją i remontami dróg, ulic, chodników; wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam i urządzeń.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE