2022.7.1 - imieniny: Haliny, Mariana, Teobalda


UWAGA ! BURZE Z GRADEM!

IMGW-PIB OSTRZEGA: burze z gradem/2  od 13:00 do 22:00 dnia 01.07.2022r., deszcz do 50 mm, grad oraz porywy wiatru do 110 km/h.
 
UWAGA ! UPAŁ ! 
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2  od 12:00  dnia 30.06.2022r. do 20:00 dnia 01.07.2022r. temperatura maksymalna 34 °C, lokalnie 35 °C.Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Burmistrz ogłasza

2014-06-11

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zduny, 12 czerwca 2014 r. Urząd Miejski w Zdunach Rynek 2, 63-760 Zduny

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zleceniarealizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) oraz uchwały XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego

„Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, sportu i zdrowego stylu życia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin”

pod nazwą:

Organizacja wyjazdu Integracyjno-Rekreacyjnego do Wrocławia „Integracja bez barier”

Ofertę w dniu 03 czerwca 2014 r. złożyło „Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy w Zdunach”

Wartość wnioskowanej dotacji – 1 800,00 zł

Uwagi do oferty, na piśmie można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny (budynek urzędu, I piętro, Sekretariat) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Oferta realizacji zadania jest dostępna do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny (budynek urzędu, I piętro, biuro Sekretarza gminy) lub na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.cc

Uwagi dotyczące oferty można składać również na adres e-mail: sekretarz@zduny.pl.

Burmistrz Zdun

inż. Władysław Ulatowski

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE