2022.7.1 - imieniny: Haliny, Mariana, Teobalda


UWAGA ! BURZE Z GRADEM!

IMGW-PIB OSTRZEGA: burze z gradem/2  od 13:00 do 22:00 dnia 01.07.2022r., deszcz do 50 mm, grad oraz porywy wiatru do 110 km/h.
 
UWAGA ! UPAŁ ! 
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2  od 12:00  dnia 30.06.2022r. do 20:00 dnia 01.07.2022r. temperatura maksymalna 34 °C, lokalnie 35 °C.Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium

2014-06-03

Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Zdun Władysławowi Ulatowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Zdun Władysławowi Ulatowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Po zapoznaniu ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r., sprawozdaniem finansowym za 2013 r., informacją o stanie mienia gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zdun i opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia BurmistrzowiZdun absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.Radni nie mieli żadnych uwag i jednogłośnie podjęli uchwałę nr XXXIX/275/2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zdun absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady przy współudziale Wiceprzewodniczących Rady złożył na ręce Burmistrza kwiaty oraz pogratulował otrzymania absolutorium.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE